Opprett ditt nettverk og inviter familie, venner og andre viktige mennesker i ditt nettverk.