Julebrev fra Milla Says!

Takk for året som er gått!


Det har vært et innholdsrikt og fantastisk spennende år som har åpnet for mange nye muligheter for oss som selskap og for vårt produkt. Vi har fått med oss Roy Dybing som utvikler-ansvarlig og vi har etablert oss i nye kontorer utenfor Bergen.

Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag uten all støtten fra dere. Dere har delt, anbefalt og framsnakket Milla Says, og vært en avgjørende aktør for synliggjøring for mange nye brukere og faglige miljø.

2018 ser ut til å bli vårt mest spennende år hittil med store forbedringer av dagens produkt og nye produkter som skal lanseres.

For at 2018 skal bli et suksess-år er vi avhengig av å vokse med betalende kunder og enda flere super-engasjerte ambassadører som fortsetter å åpne dører for oss.

OFU – Hva og hvorfor

Vi kickstartet 2017 med en fantastisk workshop med Ålesund Kommune og planlegging av videre samarbeid gjennom et felles Offentlig Forskning – og utviklingsprosjekt (OFU). Målsettingen  var å forbedre dagens produkt og fokus på det offentlige som betalende kunde.

Vi har jobbet hardt med å få på plass et godt og innovativt prospekt på hva vi sammen med Ålesund og andre samarbeids-kommuner ønsket å utvikle videre.

Videre har vi innhentet kapital ved å presentere oss for investormarkedet.

I Mai fikk vi prosjektet godkjent av Innovasjon Norge og turen gikk igjen tilbake til Ålesund. En stor og sterk opplevelse å reise rundt for å møte og prate med de ulike institusjonene (barnehage, skole, omsorgsbolig, arbeidstrening og voksenopplæringen) som skal være med i Milla Says sin videre utvikling. Her traff jeg hverdagsheltene, de som lever og ånder for at mennesker som trenger det mest blir sett og utfordret. Jeg fikk også bekreftet at de trenger Milla Says!

Selv om året 2017 har dreid seg i hovedsak om innhente kapital, planlegge, forberede, møter, produktutvikle og starte opp vårt forskning- og utviklingsprosjekt har det vært viktig å sørge for at de flere 100 daglige brukerene av Milla Says blir godt fulgt opp og hjulpet i sin hverdag med sin bruk av Milla Says i sine nettverk. Vi tilstreber ekstrem god support, oppfølging og hjelp, noe brukerne uttrykker at de er ekstremt fornøyd med.

SPILL – Ekstrastiftelsen

Vi har hatt noen ekstra morsomme dager på jobben hvor vi har begynt å teste og leke oss med spillutvikling. Dette er direkte relatert til målgruppen vår og produktet vårt (bedre læring av norsk tegnspråk).

Vi har fått laget noen prototyper av lærings-spill som er testet ut i diverse anledninger, svar og virkning bekrefter at vi gjør mye riktig, dette blir veldig godt mottatt!

Spillutviklingen er et direkte resultat av besøket vi fikk i sommer, uventet og hyggelig, fra ExtraStiftelsen og NNDS med en stor sjekk som altså har gitt noen ekstra morsomme dager på jobb.

NAV – problematikk

En gjenganger av et spørsmål, hva med NAV, dekker de Milla Says?

Det har vært over 40 Milla Says familier i Norge som har søkt NAV hjelpemiddelsentralen om å få dekket sin bruk av et hjelpemiddel de ser direkte positive effekt av. Dessverre for de og for oss har de fleste fått avslag, men EN søknad gikk gjennom og ble godkjent. Denne godkjennelsen gav oss tilbake troen på at systemet ikke er helt svart hvitt og at en faglig uttalt redegjørelse for et problem og et behov som blir dekket – blir faktisk tatt på alvor.

Vi jobber derfor nå med å forbedre vårt produkt for å imøtekomme kravene ( og avslagsgrunnlaget) til NAV. Forhåpentligvis klarer vi å synliggjøre for NAV at vi er et hjelpemiddel bruker trenger og som rettmessig skal dekkes.

Vi gleder oss til 2018 med mye spennende og viktige lanseringer av forbedrede produkt, nye produkt, og mange mange andre muligheter!

Vi gleder oss og håper du også gjør det!

God jul og godt nyttår

Hilsen

Aleksander Helmersberg – Founder Milla Says

E-post: aleksander@millasays.com

Web: millasays.com

Videreutvikling av Milla Says!

Videreutvikling av Milla Says!

Som sikkert flere av dere som følger oss på sosiale media har fått med er vi godt i gang med videreutviklingen av Milla Says.

Vi har fått innvilget en Offentlig Forsknings og Utviklings-kontrakt (OFU) med Innovasjon Norge. I samarbeid med Ålesund Kommune og 3 andre utvalgte norske kommuner vil vi utvikle Milla Says som produkt til og i større grad dekke behovene blant fag- og administrativt personell i forhold til barn, unge og voksne med behov for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK).

Vi er godt i gang med arbeidsmøter (workshops) med det kommunale profesjonelle miljøet rundt brukerne. Altså de som jobber i barnehager, skoler, avlastning, omsorgsboliger, dagtilbud  og voksenopplæring etc. Disse vil i samarbeid med staben i Milla Says avklare idéer, behov og teste prototyper. I tillegg skal selvfølgelig bruker selv være med i de ulike fasene, samt foreldre og det nære nettverket rundt bruker.

Vi har siden lansering av første versjon fått så mange rørende og fine tilbakemeldinger om hvor mye Milla Says hjelper de aktuelle brukerene og deres nettverk i å kommunisere bedre med hverandre.

Et av de ferskeste eksemplene på hva Milla Says bidrar med kan du lese i en Forskningsrapport i regi Helsedirektoratet (side 16 – 18 ). 

 «Det har skjedd mer siden vi begynte med Milla Says enn det har skjedd hele livet hennes føler jeg nesten, i forhold til tegn. I hvert fall i forhold til å utvikle hennes opplevelse av at hun er selv en del av den læringsprosessen. Og det har gjort henne litt mer motivert til å lære. Hun skjønner at det har en verdi. At det er viktig for henne. Og det skjønte hun ikke tidligere.»

Som forelderen sa: «Milla Says har vært et kvantesprang i forhold til kommunikasjon».»

– Utdrag NSE-Rapport «Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

 

Vi blir ydmyk og glad av slike omtaler, og ikke minst gir det oss mye god inspirasjon til å fortsette videre.

Høstkampanje

Vi ønsker at flere av dere skal få oppleve den samme effekten med Milla Says som flere hundre brukere har i dag og kjører ut en begrenset kampanje.

I dag er det mange kommuner og institusjoner ( skoler, barnehager og omsorgsboliger) som benytter fakturabetaling for sine brukere. Nå åpner vi for at også private skal kunne få betale med faktura. I den anledning gir vi gode rabatter.

– 12 måneders faktura-avtale:  1.308,- (spar 408,-)

  6 måneders faktura-avtale:      714,- (spar 180,-)

 

Tilbudet gjelder fra 1. september til 1. november og kan benyttes av alle. Send oss en e-post med følgende informasjon:

Send spørsmål eller merk bestilling «Kampanje» til: aleksander@millasays.com

 

Hilsen

Aleksander Helmersberg – Founder Milla Says

3 år siden jeg satset på en idé!

Hei alle brukere, fans og engasjerte mennesker av Milla Says!

Vi har kjempegode nyheter som vi gjerne vil dele med dere! Under følger en oppdatering.

 

Status dagens Versjon 1

Med dagens versjon leverer vi et produkt som hjelper nettverket til barn og unge som bruker Norsk tegnspråk og tegn til tale i sin kommunikasjon til å kunne samarbeide og skape et godt språkmiljø rundt sitt barn, ungdom og voksen.

Vårt verktøy øker bruker sin kommunikasjon med omverden, det inkluderer og sosialiserer. Verktøyet har fått besteforeldre til og tørre å bruke og å lære barnebarna sine tegn. Det får barnehage, skole og andre institusjoner til å samarbeide bedre med foreldre om hverdag, språk og utvikling.

Vi har med vårt produkt skapt engasjement og det har spredd seg som ild i tørt gress gjennom hele Norge. Fra å starte med noen brukere på Vestlandet har vi i dag brukere i alle fylker i tillegg til Sverige, Danmark og på Island.

 

Vi har nå kunnet tilby Milla Says til brukere i 1 år og lært enormt mye.

Det har vært utfordrende å skulle følge en drøm og en idé basert på en utfordring vi selv opplevde (og opplever) med vår datter rundt hennes kommunikasjon for 4 år siden.

Fra å jobbe med en idé startet jeg å hente inn tilbakemeldinger på behov fra andre i samme situasjon. Dernest måtte jeg danne et team av kompetanse jeg selv ikke innehar, som bla er utvikling/programmering. Deretter var det å finne ut hvordan vi skulle finansiere dette og søke økonomisk støtte. Her har jeg vært heldig å få både Innovasjon Norge med på laget i flere faser samt støtte fra Sparebanken Vest.
Men den viktigste støtten kom fra brukere og fans som ville se produktet på markedet og som var med å finansiere. Til slutt fikk jeg også med et par eksterne investorer som gikk inn med kapital mot eierskap i Milla Says.

1 år med Milla Says ute i markedet har gitt Milla Says som selskap og meg masse erfaring og kunnskap. Vi har laget et produkt som hjelper mange og som engasjerer stort.

Men mest av alt har vi lært at vi må fortsette å jobbe med produktet, legge til rette for større brukergrupper og få de institusjonelle og offentlige brukerne til i større grad ta Milla Says i bruk. Derfor har vi siste 6 mnd jobbet med å få på plass et Offentlig Forskning og Utviklingsprosjekt (OFU) gjennom Innovasjon Norge.

I mai fikk vi tilslaget og kunne slippe jubelen løs sammen med vår søknads-kommune Ålesund.

 

Versjon 2

Sammen med Ålesund Kommune er vi nå i gang med å utvikle og legge grunnlaget for det som skal bli Milla Says Versjon 2. Versjon 2 vil løfte produktet for flere brukere ( større målgruppe), gjøre hverdagen for de som jobber med barn, unge og voksne med manglende eller forsinket tale enklere, blant annet ved å få flere Alternativ og Supplerende Kommunikasjons-retninger (ASK) inn. Dette vil gi mer tid til at støtteapparat skal kunne jobbe med bruker. Dette gjelder de som blant annet jobber i institusjoner, omsorg, avlastning, barnehage/skole, rehabilitering og habiliteringstjenesten. I tillegg vil bruker selv få et større fokus i neste versjon.

Prosjektet er i samarbeid med Ålesund kommune men vi ønsker å komme i kontakt med flere kommuner og institusjoner som ønsker å være med å komme med innspill under behovsfasen og teste under utviklingsfasen. Vi er heldigvis i dialog med flere kommuner i Norge, for det er viktig at produktet får faglige brukerinnspill fra flere regioner.

Det er bare og glede seg og engasjere seg! Vi trenger hjelp til å framsnakke Milla Says til foreldre, kommuner, barnehager, skoler, omsorgsboliger, pedagoger og andre som ikke har hørt om oss eller tatt oss i bruk i sin hverdag.

Selv om vi har fått inn noen store og viktige investorer i tillegg til statlig støtte fra Innovasjon Norge, har vi et stort ønske om å gi våre engasjerte brukere, fans, støttespillere en mulighet til å bli medeier i Milla Says.

Dette vil gi deg en unik mulighet til å være med å påvirke Milla Says sin videre utvikling som selskap og produkt, men det gir også oss en unik mulighet til å få med kompetente medeiere med stort engasjement.

Vi kommer med mer informasjon om denne muligheten innen kort tid, men er dette noe du kunne tenke deg å være med på eller høre mer om allerede nå, eller du kanskje kjenner noen som kunne være interessert håper vi du tar kontakt eller videreformidler.

Ta kontakt med Aleksander Helmersberg aleksander@millasays.com

Hilsen

Aleksander Helmersberg – Founder Milla Says

2016 har vært et spennende og utviklende år!

Vi er godt inne i adventstiden og det nærmer seg jul med stormskritt:)

Adventstips:

Jeg vil anbefale deg å søke på Jul i appen og se mange ulike tegn for advent, jul og nyttår lagt inn av noen av våre tegn-eksperter.

Et annet tips er å se «Vertshuset den gyldne hale» på NRK nett-TV. Her vil du kanskje få enda flere tips til gode tegn du selv kan legge inn og dele med ditt nettverk. Det er en veldig koselig og god julekalender for å lære mange nye tegn og få julestemning:)

Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har lastet ned appen Milla Says.

2016 har vært et fantastisk spennende og utviklende år for Milla Says.

Vi har fått mye god mediedekning i både aviser, magasiner, radio og TV. Vi har også sett at stadig større del av det pedagogiske og behandlende miljøet har åpnet øynene og interesse for oss. Dette har resultert i flere foredrag om Milla Says og den gode effekten det har på mange barn og unge sin kommunikasjon og ikke minst sosialisering og inkludering.

Blant annet ble jeg invitert til å fortelle om Milla Says under Rehabeliteringskonferansen – Øst 2016, SPOT-Konferansen 2016. I tillegg ble jeg invitert til Arendalsuka hvor jeg fikk sitte i et viktig debatt-panel med Statped og stortingspolitikere for å diskutere digitalisering og hjelpemidler.


Det er også gøy å få tilbakemeldinger om at Milla Says blir presentert av brukere i mange ulike sammenhenger og fora. Det å få tilbakemeldinger om at Milla Says blir presentert i undervisninger innen spesialpedagogikk og vernepleiestudie gjør meg veldig stolt.

Fra vi lanserte for både iOS og Android i mars i år har vi hatt en voldsom interesse og nysgjerrighet for et produkt mange har gitt tilbakemelding er til stor hjelp.

Appen er til stor hjelp for oss og gutten vår på 2,5 år.

Den er enkel å forstå, lett tilgjengelig, og oppdaterer alle i nettverket samtidig med samme beskjed.

Vi har invitert flere i nettverket inn i appen; søsken, besteforeldre, tanter, onkler og andre venner er invitert inn som lesere, mens barnehage, avlastningsfamilie, spesialpedagog, logoped og fysioterapeut ligger inne med redigeringsmulighet for å kunne legge til tegn.

Liv Kari Sandblost – Mamma til Albert

Vi så tidlig at det var foreldre som i starten lastet ned appen for sitt barn og deres nettverk. Siden i høst ser vi at stadig flere som jobber med barn og unge i barnehager, skoler og omsorgsboliger har begynt å ta Milla Says i bruk rundt barn de jobber med. En veldig positiv utvikling!

Jeg kan rapportere om en utrolig fremgang i tegnbruken i boligen til min elev etter vi begynte å bruke Milla Says for noen måneder siden.

Vi hadde tegnquiz som avslutning på skoleåret for boligpersonalet, og de hadde nesten 100% riktig.

Tilbakemeldingene fra boligpersonalet var ubetinget positiv. 

May Bente Eik Benamar – Voksenopplæring / Omsorgsbolig Ålesund Kommune

En aktiv kombinasjon av de som jobber med barna, foreldrene, den nære og fjerne familie ser vi gir en høy aktivitet og en god avlastning for mor og far.


Fortsett å gi tilbakemeldinger – da blir vi bedre!

Det er utrolig kjekt og godt å se hvor mye engasjement vi har fått fra våre brukere, og ikke minst deres tålmodighet rundt vår første versjon av produktet. Takket være dette har vi hele tiden kunnet jobbe med å forbedre og utvikle appen samt nå flere brukergrupper.

Jeg håper dere fortsetter å ta kontakt hver eneste gang dere vil formidle utfordringer med produktet, gode historier rundt produktet og deres hverdag, tips til forbedringer og nye funksjoner. Slik blir vi bedre!

Så håper jeg også at dere vil hjelpe oss å spre deres anbefalinger og hvordan dere bruker Milla Says med andre i ulike fora som, sosiale media privat og i grupper, i møter med andre foreldre, barnehager, skoler og fagmiljø. Dere som brukere er de beste ambassadører for at Milla Says lever sitt eget liv og har spredd seg i hele Norge ( alle 19 fylker), for at vi har brukere i Sverige, Danmark og at vi i oktober kunne lansere Milla Says på islandsk:)

2017 blir et veldig spennende år for Milla Says som selskap og produkt.

Det er gledelig å kunne fortelle om vår nye mann i teamet, Roy Dybing. Roy blir vår hovedansvarlig for drift og utvikling av produktet Milla Says og er godt i gang med jobben for bedre brukeropplevelser.

De som følger Milla Says på Facebook og Instagram har fått med seg er vi i gang med å formalisere et Offentlig Forsknings -og Utviklingsprosjekt (OFU) i samarbeid med blant annet Ålesund Kommune. Målet med vår OFU strategi er å kunne sammen med Ålesund og andre kommuner i Norge utvikle versjon 2 av Milla Says. Sammen med kommunene og utvalgte brukere skal vi løfte innholdet og funksjonaliteten som vil gi de offentlige og private brukerne et bedre totalprodukt.

Vi ønsker flere kommuner med i vårt OFU prosjekt. Tips din kontakt i kommunen om at de nå har mulighet til å være med å utvikle Milla Says videre for bedre kommunikasjon.

De kan ta kontakt direkte med meg på e-post aleksander@millasays.com for mer informasjon.

Jeg gleder meg til å kunne dele mer med dere framover.

God Jul og Godt nyttår

Hilsen

Aleksander Helmersberg – Founder Milla Says

Jobber du i barnehage eller skole?

Vi har i dag over 500 aktive foreldre-nettverk. Dette er nettverk opprettet av mor eller far for å bedre sitt barn eller ungdom sin kommunikasjon. I disse nettverkene er det invitert mange familiemedlemmer, venner og fagpersoner rundt barnet. 

De som er mest representert i disse familie-nettverkene er ansatte i barnehagen eller skolen. Da spesielt den eller de som har ansvaret for å jobbe med tegn-kommunikasjonen i barnehagen/skolen. Dette er veldig bra for familien, nettverket og ikke minst barnet/ ungdommen sin tegnlæring og kommunikasjon med sine omgivelser.

Hvordan er tegn-kompetansen blant de andre ansatte i barnehagen og skolen? Blir den værende hos den eller de som har gått kurs? Blir de andre lært opp og involvert?

For at barnet som bruker tegn skal føle seg trygg og kunne kommunisere med alle ansatte, bør alle ansatte i barnehagen kunne kommunisere med tegn. Dette krever mye bruk av ressurser på kursing og jevnlige opplæringssamlinger.

I dag er det stadig flere barnehager og skoler i Norge som lager interne fagnettverk ved hjelp av Milla Says.

De oppretter nettverk i barnehagen/ skolen sitt navn og inviterer ALLE ansatte. De som har mest erfaring med tegn-kommunikasjon er de som styrer nettverket og oppdaterer de andre med nye tegn det jobbes med.

Dette gjør at alle føler seg komfortabel og trygg på å bruke tegn, de har tegnene lett tilgjengelig og får melding hver gang det legges til nye tegn. Dette gjør at det kan spares penger på kursing, det er lettere å holde kunnskapen aktivt ved like og det skaper mer entusiasme ved å være med i et lukket nettverk for kun de ansatte.

Ved å bygge internt nettverk som eies og drives av barnehagen/skolen har barnehagen og skolen mulighet til å bygge sin egen tegn-database, som ikke forsvinner med barn som kommer og går.

Jobber du i barnehage eller skole og bruker Milla Says i dag i ditt barn sitt nettverk, ta en prat med dine kolleger og sjef, sjekk om det ikke kan bygges og jobbes med et internt nettverk for kun dere ansatte i barnehagen.

Har du barnehage eller skole i ditt nettverk, tips din barnehage eller skole om at dette kan være en ressursbesparende og en god måte å øke tegn-kompetansen blant de andre ansatte.

Ta gjerne kontakt direkte med oss for mer informasjon, tips og hjelp:)

Merk e-post aleksander@millasays.com med «Milla Says – Fagnettverk «

Milla Says bygger ekspertdatabase!

Vi har i høst knyttet til oss 5 fantastisk dyktige eksperter på Norsk Tegnspråk og erfaring med Tegn Til Tale. Dette er eksperter med lang personlig og faglig erfaring innen Norsk Tegnspråk og som brenner for at du som bruker skal kunne få hjelp til gode tegn. Etter at vi knyttet til oss disse ekspertene har vi doblet antall tegn fra 200 tegn til 400 tegn som ligger i tegndatabasen som alle brukere av Milla Says kan søke og benytte seg av i sitt nettverk.

Alle brukere av Milla Says kan søke og finne tegn til inspirasjon, mens de som har «redaktør» eller «administrasjonsrolle» kan også velge og importere disse tegnene inn i sitt nettverk. Hensikten ved å bygge en stor og aktiv database er at du som bruker skal ha samlet alt på et sted og spare tid med å finne tegn i en ellers hektisk hverdag.

Meningen er fortsatt at de nærmeste rundt bruker filmer seg selv gjøre tegn det jobbes med, siden dette har bedre effekt for unge brukere. I tillegg er det viktig å filme bruker gjøre tegnet som er lært, da det kan være stor forskjell på hvordan bruker gjør tegnet grunnet alder og motorikk.  For de i nettverket som ikke er tett på bruker, vil det da være nyttig å se bruker på film gjøre tegnet, i tillegg til hvordan det gjøres «riktig». Lag derfor to filmer, en med bruker og en laget av foreldre eller fagperson.

Vi vet av erfaring fra dere brukere av Milla Says at det er viktig å ha gode tegn å inspireres av som er lett tilgjengelig. Hverdagen er hektisk og det er viktig å få delt tegn raskt til nettverket slik at også de kan øve på tegn dere bruker/ jobber med.

Vi har derfor som mål at Milla Says skal ha Norges mest aktive og dynamiske tegnbank. Derfor trenger vi at brukere sender oss tegn de savner eller lurer på.

Om det er bare 1 tegn eller en liste på tegn dere savner, send de til oss. Dine ønsker vil bli formidlet til våre tegneksperter slik at de blir lagt inn for deg og alle andre.

Disse ønskene kan sendes som melding på Milla Says sin Facebook side, eller på epost til meg aleksander@millasays.com

Hvem er våre eksperter?

Thea Westerlund

theaJeg er 31 år, opprinnelig fra Lillehammer, men bor i Trondheim.

Jeg ble ferdig utdannet tolk i 2011. Jeg kunne ingen tegn før jeg startet på tolkeutdanninga, og det var helt tilfeldig at jeg begynte der.

Jeg jobbet som tolk noen år, men fikk etter hvert jobb som lærer på voksenopplæringa i Trondheim. Der underviser jeg voksne døve. I tillegg frilansere jeg litt som tolk når jeg har mulighet til det. Gjennom studietida fikk jeg mange hørselshemmede venner, så jeg bruker tegnspråk mye både på jobb og i fritida. 


Eli Skarpjordet

eli
Min interesse for tegnspråk oppsto i 1985 da jeg ble tante til en døv gutt. Har siden den gang tatt utallige kurs I tegnspråk og tegn til tale. Jeg har også et studie i norsk tegnspråk tatt ved Universitetet I Oslo. Dette studiet kvalifiserer for tittelen tegnspråklærer. I jobb sammenheng har jeg tidligere jobbet noe med tegnspråk opp mot hørselshemmede barn. De siste årene har det vært mest tegn til tale, brukt i jobb med barn som har hatt ulike typer språkvansker, og barn med Down syndrom.

Nå jobber jeg som tegnspråklærer.


Linda Kvaksrud

linda
Er 30 år gammel, sterkt tunghørt. Har gått på Skådalen, fra barnehage til 10. klasse.

Har brukt tegnspråk siden jeg var lite barn.

Tegnspråk er mitt første språk

Gikk på videregående skole i Sandefjord i 3 år. Jobber nå som frontend-utvikler og designer hos Idium AS, og har vært her siden januar 2010.

 


Inger-Johanne Nakken

ingerjoahnne
Jeg heter Inger-Johanne og bor i Trondheim. I 2008 var jeg ferdig utdannet tolk. De første årene tolket jeg på høyskole og som frilanser.

Jeg har de siste fem årene vært ansatt i Trondheim kommune på Enhet for voksenopplæring. Der tolker jeg hovedsakelig for fremmedspråklige med hørselshemming.

Jeg stortrives som tolk! : )

 


Lene Bergersen

14455978_10154407655775853_325435915_o
Jeg heter Lene, er 26 år og kommer fra Ljørdalen i Trysil. Jeg ble utdannet ved Universitetet i Oslo i 2012, og etter et og et halvt år som fast ansatt hos Tolketjenesten i Oslo og Akershus, så jobber jeg nå som frilanstolk og tar oppdrag rundt om i hele Norge.

Jeg reiser mye, jobber endel frivillig og engasjerer meg i flere forskjellige prosjekter som dukker opp på min vei. Et prosjekt som Milla Says ble jeg umiddelbart interessert i og imponert av, og jeg håper at min tegnspråkkompetanse og min omgangskrets og nettverk av tegnspråkbrukere kan bidra til å løfte dette prosjektet.

 

Sparebanken Vest og Milla Says

I sommer fikk jeg en fantastisk telefon fra Sparebanken Vest som kunne fortelle at de ville støtte Milla Says sitt viktige arbeid med bedre digitale løsninger for barn, unge og voksne med forsinket og manglende verbalt språk.

Det er en enorm anerkjennelse at en av Norges største banker ønsker å bli Milla Says sin støttespille. Sparebanken Vest har lenge hatt en veldig fin filosofi ved å støtte allmennyttige tiltak, og velger nå også å støtte næringer som ønsker å skape viktig samfunnsutvikling.

For oss kommer denne støtten veldig godt med i en fase der vi jobber hardt med å kunne fortsette vår drift og utvikling av et produkt vi daglig får tilbakemelding er viktig og til god hjelp for våre brukere.

Vi har et produkt som stadig blir bedre og dyktige mennesker som jobber med at brukerne skal få en enklere hverdag. Vi har kommet langt, noe Sparebanken Vest er imponert over. De ønsker å hjelpe oss slik at vi kan fortsette den gode utviklingen.

Vi har kommet der vi er i dag takket være mange gode støttespiller, noen engasjerte investorer, Innovasjon Norge og mye gratis arbeidstimer, tømming av sparekontoer og lån i banken.

Vi har viktige og mange spennende arbeidsoppgaver framover og derfor kommer pengene fra Sparebanken Vest veldig godt med.

Vi jobber mot sluttbrukere, mot kommuner, holder foredrag for fagmiljø, tester det nordiske markedet, bygger større tegn-database for alle brukere og forsøker hele tiden å bli bedre på dagens produkt.

Milla Says trenger flere støttespillere som Sparebanken Vest.

Mennesker, organisasjoner eller bedrifter som ser verdien og viktigheten av det vi gjør for mange barn, unge og voksne med talevansker. Støttespillere som ønsker at alle skal kunne ha en god sosialisering og inkludering gjennom en god kommunikasjon med sine omgivelser.

Vi trenger både de som ønsker å være en viktig støttespiller eller investere i Milla Says sitt videre arbeid.

Takk til vår nye samarbeidspartner Sparebanken Vest

Vil du tjene noen kroner?

Vi får stadig inn ønsker om nye tegn i Eksperttegn-basen vår. I dag er basen på 200 tegn som alle brukere av Milla Says kan se, bruke og inspireres av.

Men vi ønsker at denne basen skal bli stor og dekkende for de flestes behov. Det betyr at vi jobber hardt med å finne noen som kan hjelpe oss å øke antallet tegn, og i tillegg kunne legge inn nye tegn fortløpende på forespørsel fra deg som bruker av Milla Says.

Dagens tegn er lagt inn av dyktige ildsjeler med et stort hjerte for at folk skal få bedre tegnkompetanse og at det skal bli lettere å finne gode tegnforslag.

Hvem er du?

  • Ønsker å spre kompetanse for bruk av Norsk Tegnspråk
  • Har god erfaring med Norsk tegnspråk
  • Tid å sette av for å bygge en viktig database for flere hundre Milla Says brukere

Hva trenger du?

  • Mobiltelefon eller Nettbrett
  • Laste ned appen Milla Says
  • Invitert i Milla Says sitt Eksperttegn-nettverk som administrator
  • God internett-tilgang

Dette er noe som passer bra for deg som har mulighet til å sette av noen gode timer i en oppstart, og deretter har mulighet til å jevnlig fylle på databasen.

Du kan jobbe med dette fra hele Norge, hjemme, i en studiegruppe eller et prosjekt med venner/ kolleger med kompetanse på Norsk Tegnspråk.

Ta kontakt med meg for spørsmål og økonomiske vilkår i et samarbeid.

Aleksander Helmersberg aleksander@millasays.com

Om tjenesten;

Milla Says er et verktøy som har som hovedmål at du som trenger norsk tegnspråk/ tegn til tale / håndtegn skal kunne lettere bygge din personlige tegndatabase.Vi ønsker at du skal kunne bygge et privat nettverk der alle som vil og bør lære de tegn dere jobber med (ditt nettverk) lettere skal kunne inkluderes og kunne lære deres tegn. Dette vil øke forståelse og innlæring av språk, og ikke minst lette en god del frustrasjon!