Milla Says som NAV-støttet hjelpemiddel

NAV Hjelpemiddelsentralen (HMS) kan ikke kjøpe inn Milla Says eller andre typer hjelpemidler uten at det foreligger et vedtak på en søknad fra en bruker. Alle søknader blir behandlet individuelt, og avgjort på bakgrunn av flere innhentede opplysninger, blant annet fra bruker.

For å søke om kjøp som hjelpemiddel i brukerens nettverk av en femårig bruksrett til Milla Says med tilhørende support må du sende inn NAV sitt søknadsskjema, sammen med en sakkyndig uttalelse om brukerens og nettverkets behov.

Søknaden

Uttalelse om brukers og nettverkets behov skal komme fra en sakkyndig: Ikke nødvendigvis ekspertise, men en person med kjennskap til brukerens helse og funksjonsnivå, og noe kompetanse på kommunikasjon. NAV-innkjøp som hjelpemiddel er ikke tiltenkt bruk i språktrening og –undervisning, men som støtte til hverdagsbruk av ASK. Sakkyndig uttalelser om bruk i skole og barnehage har derfor begrenset verdi for denne søknaden.

Beskriv hvorfor dere ønsker å bruke Milla Says, og konkretiser hvordan Milla Says kan fremme funksjon, aktivitet og mestring for å oppnå selvstendighet og samfunnsdeltakelse.

Legg ved kvittering for kjøpt abonnement: Hjelpemiddelsentralen kan refundere dine utgifter for abonnementet ved godkjenning av din søknad. 

Vi kan hjelpe deg

Utkast til søknad/uttalelse kan om ønskelig sendes for rådgivning til Support – Milla Says.

Søknadsskjema

Alternativ 1: Søknadsskjema i pdf

Alternativ 2: Søknadsgenerering på nav.no

Femårig foreldrenettverk

 • Etablering av ett nettverk
 • Ubegrenset tegndatabase
 • Ubegrenset antall meldinger
 • Ubegrenset antall medlemmer
 • Behovsstyrt support
 • Pris: 8 900 kr for 5 år

Beskrivelse av produktet Milla Says: Bruk og nytteverdi

Milla Says er et kommunikasjonshjelpemiddel og støtte for utvikling av språk og kommunikasjon basert på bruk tegn og visualisering med foto og video. Det inkluderer en database-tjeneste for individuelt vokabular og kobling til ekspert-tegn, samt funksjoner for nettverks-deling.

Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet for Milla Says er applikasjoner for smart-telefon og nettbrett. Via dette får en tilgang til både meldingstjeneste, og individuelle og generelle databaser.

Bruksområder

Applikasjonene og databasene gir støtte til utvidet bruk av kommunikasjon på alle brukerens arenaer, og kan benyttes av både brukere, personell og pårørende i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Brukere

Databasen er beregnet på brukere med begrenset verbalspråk og potensiale for supplerende kommunikasjon og språkstimulering med Tegn-til-tale, tegnspråk og visuelt støttet språk-trening:

 • Barn og voksne med utviklingsmessig svekkelse av språk og kommunikasjon. Dette finnes det mange av blant for eksempel barn med Downs syndrom, autismelidelser, hørselshemninger, cerebral parese, apraksi og mange syndrom-tilknyttede utviklingsforstyrrelser.
 • Personer rammet av afasi etter ervervet hjerneskade etter ulykker, hjerneblødning og infarkt og andre nevrologiske tilstander.

Milla Says kan også anvendes i språk-trening basert på fremmed-språklig bakgrunn.

Funksjonalitet

 • Personlig tegndatabase med tegn og ord som brukeren behersker.
 • Tilgang til database for standardtegn og eksperttegn.
 • Lagring av video, foto, tekst og grafiske symboler som representerer og beskriver tegn og ord.
 • Meldingstjeneste for deling av ord og tegn, og meldingsutveksling i samarbeidet mellom hjelpere og pårørende.

Anvendelse

Den primære effekten av Milla Says er at bruker får en direkte bedre kommunikasjon.

 • Dette skjer ved at bruker lærer raskere nye tegn, begrep og ord ved å se nye tegn som film gjort av kjente.

I tillegg vil Milla Says gi alle aktive deltagere i brukerens daglige nettverk av pårørende og hjelpere umiddelbar tilgang til nye og etablerte ord og tegn i brukerens personlige vokabular. Det vil stimulere og støtte bruken av tegn som kommunikasjonsform i alle hverdagsarenaer, og involvere hele nettverket i å bruk tegn for ord og uttrykk i hverdas-situasjoner. Dette vil igjen medføre at bruker selv får en direkte bedre kommunikasjon.