Jobber du i barnehage eller skole?

Vi har i dag over 500 aktive foreldre-nettverk. Dette er nettverk opprettet av mor eller far for å bedre sitt barn eller ungdom sin kommunikasjon. I disse nettverkene er det invitert mange familiemedlemmer, venner og fagpersoner rundt barnet.  De som er mest representert i disse familie-nettverkene er ansatte i barnehagen eller skolen. Da spesielt den […]

Less mer