3 år siden jeg satset på en idé!

Hei alle brukere, fans og engasjerte mennesker av Milla Says!

Vi har kjempegode nyheter som vi gjerne vil dele med dere! Under følger en oppdatering.

 

Status dagens Versjon 1

Med dagens versjon leverer vi et produkt som hjelper nettverket til barn og unge som bruker Norsk tegnspråk og tegn til tale i sin kommunikasjon til å kunne samarbeide og skape et godt språkmiljø rundt sitt barn, ungdom og voksen.

Vårt verktøy øker bruker sin kommunikasjon med omverden, det inkluderer og sosialiserer. Verktøyet har fått besteforeldre til og tørre å bruke og å lære barnebarna sine tegn. Det får barnehage, skole og andre institusjoner til å samarbeide bedre med foreldre om hverdag, språk og utvikling.

Vi har med vårt produkt skapt engasjement og det har spredd seg som ild i tørt gress gjennom hele Norge. Fra å starte med noen brukere på Vestlandet har vi i dag brukere i alle fylker i tillegg til Sverige, Danmark og på Island.
 

Vi har nå kunnet tilby Milla Says til brukere i 1 år og lært enormt mye.

Det har vært utfordrende å skulle følge en drøm og en idé basert på en utfordring vi selv opplevde (og opplever) med vår datter rundt hennes kommunikasjon for 4 år siden.

Fra å jobbe med en idé startet jeg å hente inn tilbakemeldinger på behov fra andre i samme situasjon. Dernest måtte jeg danne et team av kompetanse jeg selv ikke innehar, som bla er utvikling/programmering. Deretter var det å finne ut hvordan vi skulle finansiere dette og søke økonomisk støtte. Her har jeg vært heldig å få både Innovasjon Norge med på laget i flere faser samt støtte fra Sparebanken Vest.
Men den viktigste støtten kom fra brukere og fans som ville se produktet på markedet og som var med å finansiere. Til slutt fikk jeg også med et par eksterne investorer som gikk inn med kapital mot eierskap i Milla Says.

1 år med Milla Says ute i markedet har gitt Milla Says som selskap og meg masse erfaring og kunnskap. Vi har laget et produkt som hjelper mange og som engasjerer stort.

Men mest av alt har vi lært at vi må fortsette å jobbe med produktet, legge til rette for større brukergrupper og få de institusjonelle og offentlige brukerne til i større grad ta Milla Says i bruk. Derfor har vi siste 6 mnd jobbet med å få på plass et Offentlig Forskning og Utviklingsprosjekt (OFU) gjennom Innovasjon Norge.

I mai fikk vi tilslaget og kunne slippe jubelen løs sammen med vår søknads-kommune Ålesund.

 

Versjon 2

Sammen med Ålesund Kommune er vi nå i gang med å utvikle og legge grunnlaget for det som skal bli Milla Says Versjon 2. Versjon 2 vil løfte produktet for flere brukere ( større målgruppe), gjøre hverdagen for de som jobber med barn, unge og voksne med manglende eller forsinket tale enklere, blant annet ved å få flere Alternativ og Supplerende Kommunikasjons-retninger (ASK) inn. Dette vil gi mer tid til at støtteapparat skal kunne jobbe med bruker. Dette gjelder de som blant annet jobber i institusjoner, omsorg, avlastning, barnehage/skole, rehabilitering og habiliteringstjenesten. I tillegg vil bruker selv få et større fokus i neste versjon.
Prosjektet er i samarbeid med Ålesund kommune men vi ønsker å komme i kontakt med flere kommuner og institusjoner som ønsker å være med å komme med innspill under behovsfasen og teste under utviklingsfasen. Vi er heldigvis i dialog med flere kommuner i Norge, for det er viktig at produktet får faglige brukerinnspill fra flere regioner.
Det er bare og glede seg og engasjere seg! Vi trenger hjelp til å framsnakke Milla Says til foreldre, kommuner, barnehager, skoler, omsorgsboliger, pedagoger og andre som ikke har hørt om oss eller tatt oss i bruk i sin hverdag.

Selv om vi har fått inn noen store og viktige investorer i tillegg til statlig støtte fra Innovasjon Norge, har vi et stort ønske om å gi våre engasjerte brukere, fans, støttespillere en mulighet til å bli medeier i Milla Says.
Dette vil gi deg en unik mulighet til å være med å påvirke Milla Says sin videre utvikling som selskap og produkt, men det gir også oss en unik mulighet til å få med kompetente medeiere med stort engasjement.

Vi kommer med mer informasjon om denne muligheten innen kort tid, men er dette noe du kunne tenke deg å være med på eller høre mer om allerede nå, eller du kanskje kjenner noen som kunne være interessert håper vi du tar kontakt eller videreformidler.

Ta kontakt med Aleksander Helmersberg aleksander@millasays.com

Hilsen

Aleksander Helmersberg – Founder Milla Says