Milla Says

Vi har i dag over 500 aktive foreldre-nettverk. Dette er nettverk opprettet av mor eller far for å bedre sitt barn eller ungdom sin kommunikasjon. I disse nettverkene er det invitert mange familiemedlemmer, venner og fagpersoner rundt barnet. 

De som er mest representert i disse familie-nettverkene er ansatte i barnehagen eller skolen. Da spesielt den eller de som har ansvaret for å jobbe med tegn-kommunikasjonen i barnehagen/skolen. Dette er veldig bra for familien, nettverket og ikke minst barnet/ ungdommen sin tegnlæring og kommunikasjon med sine omgivelser.

Hvordan er tegn-kompetansen blant de andre ansatte i barnehagen og skolen? Blir den værende hos den eller de som har gått kurs? Blir de andre lært opp og involvert?

For at barnet som bruker tegn skal føle seg trygg og kunne kommunisere med alle ansatte, bør alle ansatte i barnehagen kunne kommunisere med tegn. Dette krever mye bruk av ressurser på kursing og jevnlige opplæringssamlinger.

I dag er det stadig flere barnehager og skoler i Norge som lager interne fagnettverk ved hjelp av Milla Says.

De oppretter nettverk i barnehagen/ skolen sitt navn og inviterer ALLE ansatte. De som har mest erfaring med tegn-kommunikasjon er de som styrer nettverket og oppdaterer de andre med nye tegn det jobbes med.

Dette gjør at alle føler seg komfortabel og trygg på å bruke tegn, de har tegnene lett tilgjengelig og får melding hver gang det legges til nye tegn. Dette gjør at det kan spares penger på kursing, det er lettere å holde kunnskapen aktivt ved like og det skaper mer entusiasme ved å være med i et lukket nettverk for kun de ansatte.

Ved å bygge internt nettverk som eies og drives av barnehagen/skolen har barnehagen og skolen mulighet til å bygge sin egen tegn-database, som ikke forsvinner med barn som kommer og går.

Jobber du i barnehage eller skole og bruker Milla Says i dag i ditt barn sitt nettverk, ta en prat med dine kolleger og sjef, sjekk om det ikke kan bygges og jobbes med et internt nettverk for kun dere ansatte i barnehagen.

Har du barnehage eller skole i ditt nettverk, tips din barnehage eller skole om at dette kan være en ressursbesparende og en god måte å øke tegn-kompetansen blant de andre ansatte.

Ta gjerne kontakt direkte med oss for mer informasjon, tips og hjelp:)

Merk e-post aleksander@millasays.com med «Milla Says – Fagnettverk «