Milla Says

 Historien om Milla Says – Da Milla ble født med Downs Syndrom

Da Milla ble født med Downs Syndrom lærte vi tidlig at vi burde lære oss og henne tegn til tale. Milla Says skal utvikle gode digitale løsninger som løfter barn, unge og voksne med manglende eller begrenset verbal tale til å kunne ha en god kommunikasjon med de rundt seg. Selskapet ble etablert i 2015 og har aktive brukere i alle aldre i hele Norge.

Vi har som målsetning å skape bedre inkludering og mestringsfølelse, og legge til rette for at alle kan få gode språkmiljø.

Q

Hvordan startet Milla Says?

Selskapet er ledet av gründer Aleksander Helmersberg. I desember 2011 fikk de datteren Milla, som ble født med Downs syndrom. Milla var født med forsinket verbal tale og foreldrene fikk tidlig beskjed om at de måtte lære å kommunisere ved hjelp av tegn.

– Vi ble introdusert for norsk tegnspråk, og Tegn Til Tale. Utfordringene kom på rekke og rad, men den største utfordringen var å sørge for at alle rundt henne forsto hennes tegn og at alle brukte tegn tilbake i sin kommunikasjon med henne, forteller gründeren.

Et barn med Downs Syndrom.
Idén bak Milla Says

Helmersberg oppdaget fort at det læringen av tegn bød på utfordringer. Mye av materialet var papirbasert og gammeldags, noe som verken engasjerte eller ga en god læringssituasjon.

– Etter å ha intervjuet 120 foreldre og pedagoger oppdaget jeg at dette ga presserende utfordringer for mange. Jeg var nødt til å gjøre noe, sier Helmersberg.

I oktober 2014 sluttet Aleksander i fast jobb, og tømte sparekontoene for å lage de løsningene som familien selv savnet.

Q

– God kommunikasjon er nøkkelen til et godt liv. Vi brenner for at alle skal bli tatt på alvor og bli behandlet likt ut ifra sine forutsetninger. Alle skal ha muligheten til å bli den beste versjonen av seg selv.

Aleksander W. Helmersberg

Q

Downs Syndrom & Innovasjon Norge

Milla Says har mange gode støttespillere og samarbeidspartnere både strategisk og økonomisk. Innovasjon Norge så viktigheten og innovasjonen i Milla Says, og har åpnet mange dører for at vi kunne realisere produkt og selskap. Det siste og største samarbeidet med Innovasjon Norge har vi i vårt felles Forsknings og Utviklingsprosjekt (FOU) sammen med Ålesund Kommune.

Takk til støttespillere, partnere, sponsorer

Milla Says har mange gode støttespillere og samarbeidspartnere både strategisk og økonomisk. Innovasjon Norge så viktigheten og innovasjonen i Milla Says, og har åpnet mange dører for at vi kunne realisere produkt og selskap. Det siste og største samarbeidet med Innovasjon Norge har vi i vårt felles Forsknings og Utviklingsprosjekt (FOU) sammen med Ålesund Kommune.

Downs Syndrom Vestland
Personvern

Reisen Milla Says

 

Har du lyst til å bli endel av Milla Says teamet?