Filmer – MILLA SAYS

Milla Says har egen YouTube-kanal med mange ulike filmer, med alt fra historien om Milla Says, til hjelpefilmer og nye opptak fra våre webinar.

Hvordan bygge et godt språkmiljø
Hvordan bruke Sharing by Milla Says
Hva skiller Milla Says Kommunikasjonspakken fra Mine tegn
Hva er det du søker om hos NAV Hjelpemiddelsentralen?
Bruk Communicator og Sharing by Milla Says til å lage tematavler
Hvordan koble opp din Communicator by Milla Says fra NAV
Hjelpefilm- Registrere gratis digitalt nettverk rundt din tegnbruker
Hjelpefilm – Hvordan fylle det med innhold
Hjelpefilm – Hvordan bygge nettverk ved å invitere inn medlemmer
Supertester Milla – Se Milla jobber med å lære seg å bruke sin egen Communicator
Supertester Milla – Milla tester ut læringspillet SayWhat by Milla Says
Historien bak hvorfor Milla Says ble til
Milla og Mamma jobber med nye tegn i Sharing og Communicator by Milla Says