Milla Says

2019 var nok et innholdsrikt og spennende år for Milla Says. 

Året startet med en rundreise til de ulike Nav hjelpemiddel-regionene i Norge. Der ble første betaversjon av Kommunkasjons-hjelpemiddelet Milla Says presentert. 

Vi ble tatt godt i mot med stort engasjement og nysgjerrighet fra alle Nav regionen vi presenterte for og i løpet av 2019 har samtlige Nav regioner i Norge innvilget søknader på vår kommunikasjonspakke.

Med nylansering følger utfordringer. Det å tenke annerledes og på tvers av digitale plattformer på denne måten har ikke tidligere vært gjort. Det er utfordrende å lansere demoversjoner som krever feedback fra brukere på hva som fungerer og hva som ikke fungerer for alle. Tekniske hindringer samt spørsmål om mest hensiktsmessig bruk er noen av utfordringene vi møter.
Parallelt med disse utfordringene som må løses har vi alltid et stort press på å selge jevnt med produkter for å kunne sørge for sunn økonomi og videre forbedringer.

I mai landet vi en samarbeidsavtale med utviklerselskapet Innovit fra Bergen. Innovit er et lite utviklerselskap med høy kompetanse, akkurat det vi trenger inn i selskapet. I løpet av året ble alle produktene flyttet til Innovit, for videreutvikling og forbedring. Målsetning med overflyttingen var å få et stabilt produkt, samt et trygt og kompetent utviklingsløp for produktet. 

En annen forbedring som ble gjort i 2019 var kundeservicen vår. Vi inngikk et samarbeid med en helt nyoppstartet supportavdeling, Atender. Etter å ha besvart alle henvendelser selv i 4 år, var det på tide å kunne profesjonalisere dette uten at personligheten og nærheten til brukerne forsvant. Vi er stolte og imponerte over hvor raskt de ansatte som jobber med Milla Says sin support har forstått produktene, og deres formidlingsevne til brukerne. En profesjonell og personlig support når brukerene trenger det har vært viktig. I dag får våre brukere hjelp når og slik de ønsker det. Hele uken kan de få hjelp fra 08.00 om morgenen til 24.00 om natten, på chat, telefon og e-post.

På slutten av året fikk vi på plass en ekstremt viktig ressurs. Hilde Sofie Mordt er blitt en viktig del av teamet Milla Says og skal jobbe med å bedre synlighet av produktene mot potensielle brukere. Hun vil tilby kurs og opplæring i flere former. Primært på Østlandet, men vi jobber også med et effektivt og godt opplæring/ kurs-opplegg via web/ nett – møter som alle brukere av Milla Says sine produkt i Norge skal kunne få nytte av.

Målet for 2020 er å få flere brukere av vår Kommunikasjonspakke via Nav Hjelpemiddelsentralen. 

Vi skal jobbe hardt for at enda flere får opp øynene for Milla Says sine unike tjenester, at produktene skal bli mer stabile og hjelpe mange til å få bedre kommunikasjon. 

2020 blir et viktig år. For at vi skal kunne nå våre mål trenger jeg at ALLE er med og hjelper til med å spre og tipse om Milla Says. Vi trenger også hjelp til å komme i kontakt med brukere og fagmiljø, slik at vi får lov å presentere oss og kurse folk i produktet.

Helt til sist, i 2020 feirer vi 5 år. Hurra!

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med gründer og daglig leder Aleksander Helmersberg. Ta kontakt på e: aleksander@millasays.com

Kunne du tenke deg et kurs om Milla Says sine produkt og bruk ta kontakt med vår Kurs/veilderansvarlig Hilde-Sofie Mordt. Ta kontakt på e: hilde.sofie@millasays.com

Eller benytt deg av vår “døgnåpne” support gratis for alt du måtte lure på:

e: support@millasays.com / Chat: på websiden her / Tlf: +47 53 21 06 40