Milla Says

Tips fagmiljøene i din kommune!

Milla Says ønsker å tilby alle som jobber med kartlegging, avklaring og tilrettelegging for hvilket kommunikasjonshjelpemiddel som er best for  barn, unge og vokse som kommuniserer med Tegn Til Tale, gratis bruk av Milla Says sine tjenester.

Dette gjelder avdelingene og rådgiverne i din kommunen som jobber med Alternativ og Supplerende Kommunikasjons (ASK)

  • ASK teamet i din kommune
  • PPT enheten i din kommune
  • Ergoteraputene i din kommune¨
  • Logopedene i din kommune

Vi ønsker at flest mulig skal kunne få god kjennskap og kunnskap i hvordan Milla Says sin kommunikasjonspakke kan hjelpe alle barn, unge og voksne, som har manglende eller forsinket talespråk til å få bedret sin språklige stimulering og selvstendighet.

  • Kommunikasjonspakken Milla Says kan man søke om å få innvilget via Nav Hjelpemiddelsentralen for barn, unge og voksne som har Tegn Til Tale som sin ASK form.

Som et lite selskap, med et produkt som på kort tid har etablert seg som et unikt og godt kommunikasjonshjelpemiddel for de som kommuniserer med Tegn Til Tale, trenger vi all den hjelp vi kan få til å få flere til å se denne verdien. Derfor ønsker vi å gi alle disse ressursene i din kommune gratis bruk av våre produkt.

Hva gjør de?

Hvis du er rett person i en slik kommune, fyll inn kontaktinformasjonen din under. Hvis du vet om noen i din kommune som ønsker eller har behov for å lære mer om Milla Says, tips de om at de kan gå inn her å fylle inn sin kontaktinformasjon

Hva får de?

De som registrerer seg, vil få tilgang til hele Milla Says Kommunikasjonspakke gratis, mot at de forplikter seg til et kurs/ webinar i regi Milla Says, hvor de vil læres opp i praktisk og pedagogisk bruk av produktene. 

Under kurset og i etterkant vil alle brukere kunne stille alle de spørsmål de måtte ha, og de vil bli fulgt opp tett.

[contact-form-7 id=”2088″ title=”Uten tittel”]


Mens du venter på gratis tilgang til Milla Says sin produktpakke!

Tegn Til Tale

Her kommer noen viktige utdrag fra en masteroppgave i spesialpedagogikk «Det kan på en måte ikke være et språk vi to har sammen» skrevet av Elin Stampeløkken

«Ulik forskning, blant annet Rydemann (1990), viser at barn med talevansker gjør god nytte av tegnbruk i kommunikasjon og i utviklingen av språk. Tegn til tale er en kommunikasjonsform der man gjennom manuelle håndtegn tydeliggjør talespråket og videre lager et grunnlag for styrking av samspill og kommunikasjonsutvikling (Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming [NAKU], 2015). Viktig å påpeke er også at tegn til tale er en supplerende kommunikasjonsform med mål om å utvikle talespråk (Suhr & Rognlid, u.å.; Fjæran-Granum,« 

Tidlig innsats for utvikling av økte kommunikasjonsferdigheter

« For en del barn som bruker ASK, deriblant barn med Down syndrom som bruker tegn til tale, er det viktig at opplæringen i alternative og supplerende kommunikasjonsformer begynner tidlig. Hovedgrunnen til det er fordi de kan bruke lang tid på å lære seg nye ting eller bruke lengre tid på å komme i gang med læringen, og det kan gå alt fra måneder til år før ferdighetene er lært (Tetzchner & Martinsen, 2002). Som jeg var inne på i delkapittelet om Down syndrom og tegn til tale, kan barn med Down syndrom sin auditive korttidshukommelse i mange tilfeller være nokså begrenset (Tidemand-Andersen & Skauge, 2007). Deres evner til å tolke synsinntrykk bør også bli utnyttet, og bli brukt som et fortrinn i fremmingen og utviklingen av kommunikasjonen (Wishart, 2006; Tidemand-Andersen & Skauge, 2007). Dermed vil man ved å starte tegn til tale-opplæringen tidlig også kunne sikre at barnet får bedre tid på å lære de ulike tegnene og etter hvert de verbale ordene.» 

«..Det er for øvrig en lovfestet rett å få benytte seg av den formen for ASK som passer en best…»