Milla Says

Takk for året som er gått!


Det har vært et innholdsrikt og fantastisk spennende år som har åpnet for mange nye muligheter for oss som selskap og for vårt produkt. Vi har fått med oss Roy Dybing som utvikler-ansvarlig og vi har etablert oss i nye kontorer utenfor Bergen.

Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag uten all støtten fra dere. Dere har delt, anbefalt og framsnakket Milla Says, og vært en avgjørende aktør for synliggjøring for mange nye brukere og faglige miljø.

2018 ser ut til å bli vårt mest spennende år hittil med store forbedringer av dagens produkt og nye produkter som skal lanseres.

For at 2018 skal bli et suksess-år er vi avhengig av å vokse med betalende kunder og enda flere super-engasjerte ambassadører som fortsetter å åpne dører for oss.

OFU – Hva og hvorfor

Vi kickstartet 2017 med en fantastisk workshop med Ålesund Kommune og planlegging av videre samarbeid gjennom et felles Offentlig Forskning – og utviklingsprosjekt (OFU). Målsettingen  var å forbedre dagens produkt og fokus på det offentlige som betalende kunde.

Vi har jobbet hardt med å få på plass et godt og innovativt prospekt på hva vi sammen med Ålesund og andre samarbeids-kommuner ønsket å utvikle videre.

Videre har vi innhentet kapital ved å presentere oss for investormarkedet.

I Mai fikk vi prosjektet godkjent av Innovasjon Norge og turen gikk igjen tilbake til Ålesund. En stor og sterk opplevelse å reise rundt for å møte og prate med de ulike institusjonene (barnehage, skole, omsorgsbolig, arbeidstrening og voksenopplæringen) som skal være med i Milla Says sin videre utvikling. Her traff jeg hverdagsheltene, de som lever og ånder for at mennesker som trenger det mest blir sett og utfordret. Jeg fikk også bekreftet at de trenger Milla Says!

Selv om året 2017 har dreid seg i hovedsak om innhente kapital, planlegge, forberede, møter, produktutvikle og starte opp vårt forskning- og utviklingsprosjekt har det vært viktig å sørge for at de flere 100 daglige brukerene av Milla Says blir godt fulgt opp og hjulpet i sin hverdag med sin bruk av Milla Says i sine nettverk. Vi tilstreber ekstrem god support, oppfølging og hjelp, noe brukerne uttrykker at de er ekstremt fornøyd med.

SPILL – Ekstrastiftelsen

Vi har hatt noen ekstra morsomme dager på jobben hvor vi har begynt å teste og leke oss med spillutvikling. Dette er direkte relatert til målgruppen vår og produktet vårt (bedre læring av norsk tegnspråk).

Vi har fått laget noen prototyper av lærings-spill som er testet ut i diverse anledninger, svar og virkning bekrefter at vi gjør mye riktig, dette blir veldig godt mottatt!

Spillutviklingen er et direkte resultat av besøket vi fikk i sommer, uventet og hyggelig, fra ExtraStiftelsen og NNDS med en stor sjekk som altså har gitt noen ekstra morsomme dager på jobb.

NAV – problematikk

En gjenganger av et spørsmål, hva med NAV, dekker de Milla Says?

Det har vært over 40 Milla Says familier i Norge som har søkt NAV hjelpemiddelsentralen om å få dekket sin bruk av et hjelpemiddel de ser direkte positive effekt av. Dessverre for de og for oss har de fleste fått avslag, men EN søknad gikk gjennom og ble godkjent. Denne godkjennelsen gav oss tilbake troen på at systemet ikke er helt svart hvitt og at en faglig uttalt redegjørelse for et problem og et behov som blir dekket – blir faktisk tatt på alvor.

Vi jobber derfor nå med å forbedre vårt produkt for å imøtekomme kravene ( og avslagsgrunnlaget) til NAV. Forhåpentligvis klarer vi å synliggjøre for NAV at vi er et hjelpemiddel bruker trenger og som rettmessig skal dekkes.

Vi gleder oss til 2018 med mye spennende og viktige lanseringer av forbedrede produkt, nye produkt, og mange mange andre muligheter!

Vi gleder oss og håper du også gjør det!

God jul og godt nyttår

Hilsen

Aleksander Helmersberg – Founder Milla Says

E-post: aleksander@millasays.com
Web: millasays.com