Kurs og Webinar

MillaSays sine kurs og webinarer passer for alle som har ansvar og omsorg for barn og unge som bruker Tegn Til Tale som sin ASK

Barnehagestyrere, rektorer, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter i barnehage/ skole, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre, PPT-rådgivere, spesialpedagoger, vernepleiere, hjelpemiddelansvarlig i kommunen, foreldre til barn og unge og andre nærpersoner.

Vi tilbyr våre kurs og workshops over hele landet.  – Gratis.

Vi har i tillegg mulighet til å skreddersy kurs og webinar etter ønske og behov. Send en e-post til vår ASK og Milla Says rådgiver Hilde-Sofie Mordt med ønsker for eget kurs og opplæring, eller ring henne på telefon.

Alle våre digitale kurs legges i etterkant ut på vår YouTube-kanal

2
februar
14.00

Fagdag – Milla Says

Kurset er onsdag hver andre måned. Det er tilpasset PPT, ergoterapeuter, logopeder, barnehager, skoler, andre. Vi går igjennom teknisk, praktisk og pedagogisk bruk. Ut fra behov hos deltakere vil vi selvsagt tilrettelegge for hvilken informasjon det er behov for. Det er satt av tid til spørsmål og mulighet for drøfting mellom deltakere og oss.
1
Feb
12.30

Introduksjonskurs – Milla Says

Første tirsdag hver måned En introduksjon til teknisk og praktisk bruk av Milla Says. Passe for både aktive brukere og de som aldri tidligere har hørt om Milla Says For nye brukere kan vi på slutten (etter 13.00) også være behjelpelig med å koble sammen for de som trenger det. Vi blir også tilgjengelig for spørsmål etter kursslutt.