Milla Says
Milla Podcast  Podbean

Milla Podcast

Den digitale kaffepraten

Hva er Milla Podcast – Den digitale kaffepraten? Kort fortalt handler det om mitt engasjement for deling av kunnskap rundt det å ha barn med særskilte behov. Helt fra jeg ble far selv til Milla med Downs Syndrom har jeg savnet å høre hvordan andre foreldre håndterer dette, hvordan fagfolket som jobber med barne tenker og hva de engasjerer seg i, men også hvordan er det med forskning rundt temaet.

Grunnen til at dette blir et lite «sideprosjekt» i Milla Says, er fordi Milla Says har vært mitt forsøk på å skape en bedre hverdag for de som bruker ASK i form av Tegn Til Tale, som er Milla sin ASK. Jeg så tidlig at her var det for lite kunnskap og for dårlige løsninger for at hun skulle få bedre språklig utvikling og kommunikasjon. Les gjerne mer om bakgrunnen til Milla Says.

Nå ønsker jeg å snakke med flest mulig andre engasjerte foreldre, fagpersoner, ressurspersoner, politikere, forskere etc. Jeg ønsker å lære og jeg ønsker at dette skal kunne bli et fint bidrag i samfunnsdebatten. «Hvordan er hverdagen rundt et barn med særskilte behov?»

Digital kaffeprat: Vi bruker vår digitale møteplattform, der dagens gjest inviteres inn.

Hver episode blir en ny podcast som du kan følge og høre når du har tid.

Finn alle podcaster her:

Alternativ og supplerende kommunikasjon PodBean

Download Podbean APP

Tegn til tale app app store
Tegn til tale app google play