Milla Says

Vi søker deg som vil være med å spre det viktige budskap om Milla Says sine tjenester blant dagens brukere, fremtidige brukere, operativt fagmiljø og spesialpedagogisk fagmiljø. Du blir vår veileder/ rådgiver/ kursholder og til slutt orakelet ut mot verden av brukere og fremtidige brukere.

Bli en del av Norges mest spennende og anerkjente selskap innen sosialt entreprenørskap!

– Du er full av energi, kompetanse og lærelyst – Du mener du kan flytte fjell og at få til det umulige! 

Hva er Milla Says?

Milla Says gir mennesker med manglende eller begrenset talespråk et verktøy for å skape god kommunikasjon med de viktige menneskene rundt seg. 

Milla Says har utviklet gode digitale løsninger som hjelper barn, unge og voksne med manglende eller begrenset talespråk til å kunne ha en god kommunikasjon med de rundt seg. 

Vi har som målsetning å skape bedre inkludering og mestringsfølelse, og legge til rette for at alle kan få gode språkmiljø. 

Selskapet ble etablert i 2015. Selskapet er ledet av gründer Aleksander Helmersberg. I desember 2011 fikk de datteren Milla, som ble født med Downs syndrom. Milla var født med forsinket verbal tale og foreldrene fikk tidlig beskjed om at de måtte lære å kommunisere ved hjelp av tegn. 

I oktober 2014 sluttet Aleksander i fast jobb, og tømte sparekontoene for å lage de løsningene som familien selv savnet. 

– God kommunikasjon er nøkkelen til et godt liv. Vi brenner for at alle skal bli tatt på alvor og bli behandlet likeverdig. Alle skal ha muligheten til å bli den beste versjonen av seg selv, sier han. 

Hvor står Milla Says i dag?

Vi har utviklet et digitalt miljø rundt brukere som kommuniserer med Tegn Til Tale, ved hjelp av en kommunikasjons- og læringsplattform styrt av 3 forskjellige apper.

Vi leverer i dag en tjeneste som gir nettverket rundt brukeren mulighet til å skape et godt språkmiljø for bedre å kommunisere på brukeren sine premisser.
Videre har vi lansert en egen digital tjeneste for brukeren selv som kan søkes om via NAV Hjelpemiddelsentralen. 

Det tredje produktet er et pedagogisk læringsspill for alle i nettverket, inkludert bruker selv. Målsetningen med læringsspillet er at alle skal kunne «leke seg til» læring av brukeren sine personlige tegn. 

Vi har i dag et sterkt brand og god kjennskap i Norge. Vi har mange brukere som benytter våre produkter og som har fått de innvilget av NAV Hjelpemiddelsentralen. Vi ser derfor at vi trenger mer opplæring i bruken av produktene, og også trigge de som sitter på gjerdet til å ta produktene i bruk.
Vi har som mål om å bli Norges mest kjente OG anerkjente hjelpemiddel.

Hva ønsker vi fra deg?

Vi ønsker at du skal være vår hovedveileder av produktet. Du vil ha ansvar for å bygge  opp den aktive opplæringen, rådgivningen og kursingen av dagens og fremtidige brukere. Du vil holde kurs om Milla Says sin filosofi og produkt til brukere, fagmiljø, beslutningstakere og alle som er nysgjerrige på Milla Says.

Du vil jobbe tett sammen med daglig leder og gründer Aleksander Helmersberg samt vår supportavdeling. Vi jobber sammen stegvis til du føler deg trygg, og deretter er det du som bygger denne rollen og aktivitetene videre.

Vi ønsker at du:

 1. Skal holde fysiske kurs i din region, men også på nett mot andre regioner
 2. Skal hjelpe potensielle søkere til NAV og følge de opp
 3. Starte med 1 eller 2 regioner Sør og Sør/ vest
 4. Være kontaktperson for de som kurses hele veien, følge opp at alt går fint, hjelpe med søknad, produkt etc
 5. Du vil få ansvar for å skaffe flere veiledere i andre regioner. Du bygger opp og lærer opp andre som vil ledes under deg som et team.
 • Vil bli en viktig partner i Milla Says.
 • Vil kunne få mulighet til å bygge og drive veileder-gruppe for MS sine produkt
 • Får mulighet til å få ansvar for utrulling i Norden

Vi ønsker og gi deg stor handlingsfrihet til å bygge og utfolde deg med all din kompetanse og læringslyst. 

Du vil få jobbe med en målgruppe som er veldig takknemlig for å få gode hjelpemidler for sine barn og unge som lett faller utenfor samfunnet.
Du får jobbe med et selskap og merkevare som har etablert seg som en veldig anerkjent sosial entreprenør. 

Vi ønsker deg som går inn i oppgavene med hjerte og hodet! 

Hva ser vi etter hos deg som veileder? 

Ønsket faglig bakgrunn

 • Gjerne utdannet eller jobbet som spesialpedagog og/ eller vernepleier
 • Gjerne nyutdannet og lyst til å jobbe for deg selv, og få bruk for din utdanning og bakgrunn
 • Arbeidserfaring med barn, unge og/ eller voksne med kommunikasjons-utfordringer /ASK
 • Erfaring og/ eller utdanning innen Norsk Tegnspråk / Tegn Til Tale /ASK

Digital kunnskap

 • Synes det er gøy med digitalisering generelt
 • Synes at nye digitale tjenester som tar «gammel» kunnskap inn i ny teknologisk verden er fascinerende og viktig
 • Liker å lære ny teknologi med å prøve og feile

Du som person

 • Positiv, varm og empatisk
 • Lar deg lett engasjere og er nysgjerrig
 • Elsker å dele og formidle/ presentere 
 • Elsker folk, evner å lære fra deg og er tålmodig. 
 • Selvgående, målrettet og ekstremt lærelysten

Oppgaver

 • Kurse brukere og potensielle brukere både fysisk og gjennom digitale medium som webinarer/ webmøter. En til en og i større forsamlinger
 • Presentere Milla Says og produktene i fagmiljø for å skape større bevissthet og forståelse av Milla Says og våre produktene
 • Oppsøke operativt fagmiljø og beslutningstagere for å tilby kursing og opplæring av produktene, filosofien, erfaringene og mulighetene
 • Jobbe tett med daglig leder og med supportavdeling til Milla Says for å skape en god totalopplevelse for brukere

Forventninger

 • Må kunne sette deg inn i produktenes hensikt og muligheter
 • Sette deg inn i selskapets historie og filosofi
 • Må ta i bruk produktene selv og bygge din kompetanse via egen bruk
 • Må holde et vist antall fysiske kurs og møter hver mnd, samt holde digitale kurs og møter

Betaling

 • Avtales nærmere ved interesse og match med Milla Says
 • Fast mnd betaling
 • Gode bonuser
 • Ikke ansatt, men jobber som partner av Milla Says via eget foretak

Vil du være med på en utrolig spennende reise?

Kontakt:

Aleksander Helmersberg Founder/ Daglig leder 

e: aleksander@millasays.com