Milla Says

Hei, jeg er Hilde-Sofie Mordt og skal fra Januar 2020 være veileder/kursholder for Milla Says AS i region Øst (Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud, Oppland og Hedmark). 

Jeg er autorisert vernepleier med videreutdanning i, alternativ og supplerende kommunikasjon, relasjonelle tilnærminger til atypisk kommunikasjon og coaching og ledelse.

Mitt ønske som vernepleier er å bidra til at de som er i behov for et ASK-hjelpemiddel skal få dette, tilpasse det og bygge opp et solid språkmiljø. Det er gjennom å prate og praktisere det språket vi benytter at vi lærer oss det. 

ASK er mer enn å få tilgang til basale behov, det er muligheten til å ytre det en tenker og føler, delta i samfunnet og i debatter, bli forstått, respektert og akseptert for meningene sine. 

For tegnbrukere kan det være en utfordring å gjøre seg forstått på sitt språk, fordi flere har personlige og unike tegn, og de fleste ikke kan nok tegn til å føre en samtale. 

Derfor mener jeg at mulighetene Communicator fra Milla Says gir, er unike. Jeg ser at muligheten til å bli en del av et språkmiljø, der ikke kun nærpersoner kan delta, men alle som møter tegnbrukeren sammen med sitt språk, Sharing by MillaSays vil være utslagsgivende i å bygge opp en solid språkforståelse for den enkelte.

Min erfaring er fra arbeid med barn, unge og eldre, med ulike sosiale og medisinske utfordringer og diagnoser. Tidligere har jeg jobbet i skole og oppvekst, institusjoner for mennesker i ulike livsfaser og dagtilbud for personer med ulike utfordringer. I dette arbeidet har jeg mange ganger opplevd et behov for at jeg som vikar, helgevakt eller nattvakt i mange tilfeller burde hatt en større tilgang til den enkeltes språk og språklige ytringer. Når muligheten til å øke min faglige kompetanse innenfor dette feltet meldte seg, økte nysgjerrigheten min og ønsket om å være en bidragsyter for ASK brukere.

Jeg gleder meg til å møte dere, vise dere Milla Says og bidra i alt fra søknadsprosess, oppstart og som støttespiller i bruken av dette.  

Ta kontakt med meg for muligheter for kurs i ditt område:

e: hilde.sofie@millasays.com