Personvern

Milla Says tar ditt personvern seriøst og denne personvern-informasjonen vil gi deg svar på hva vi samler av informasjon og hvordan vi bruker den. Vi har utviklet Nettverkstjenesten Milla Says i hht europeiske krav til å etterfølge GDPR (General Data Protection Regulation) for behandling av personopplysninger. Som bruker av tjenesten har en fullt innsyn og mulighet til redigering og sletting av ens lagrede og registrerte opplysninger og innhold.

Det er frivillig for kunder å oppgi personopplysninger, men de fleste opplysningene er nødvendig for å kunne bruke Milla Says sine tjenester, og nødvendig for å inngå avtale med Milla Says.

Hvilke opplysninger lagrer Milla Says?

Milla Says prøver å begrense lagrede personopplysninger til et minimum. Per i dag lagres navn på kontoeier med tilhørende e-post, telefonnummer, passord og PIN -kode. Vi lagrer ikke personalia eller annen sensitiv informasjon om selve brukeren / barnet i Milla Says nettverkstjenesten.

Læringsspillet SayWhat by Milla Says lagrer ingen personlig data. Dette er en klient for å spille på tegn hentet fra bruker sitt nettverk i Milla Says. Det som lagres er kun ifra registrerte kontoer, det er anonymt, og er data som er nødvendige for å huske og måle spillerens progresjon i spillet. Dette vil kunne brukes som rapportgrunnlag for administrator i barnet/ bruker sitt nettverk.

Hjelpemiddelet Communicator by Milla Says lagrer ingen data, og blir brukers egen konsoll for å kommunisere med de rundt seg.

Hvordan sikrer Milla Says mine opplysninger?

Dine opplysninger blir overført fra din enhet til våre servere ved hjelp av HTTPS. Våre serveres endepunkter (API) er underlagt adgangskontroll via Firebase nøkkelutveksling. Vår database lager i hovedsak kun diverse metadata som er nødvendig i forhold til underliggende struktur for lagring av tegn og hvilke nettverk og grupper en bruker er medlem av. I prinsippet kan ingen utenforstående hente ut person-opplysninger. All data som har med chat å gjøre lagres kryptert basert på nøkler generert i det ett nettverk eller gruppe opprettes. Kun medlemmer av ett nettverk eller gruppe har tilgang til disse nøklene, ingen andre, inkludert ansatte hos Milla Says.

Milla Says benytter seg kun av underleverandører som blir holdt til den samme standarden for personvern som vi selv blir holdt til.

Hvem har tilgang til mine opplysninger?

Milla Says tillater kun et begrenset innsyn i sin database, og kun utvalgte ansatte har tilgang. Milla Says vil i noen tilfeller dele statistikk av anonymiserte opplysninger med tredjeparter.

Kan jeg få innsyn i mine opplysninger?

Ja! Alle som har registrert egen profil eier sin egen profil og alt innhold som en deler i eget nettverk eller et nettverk som en er invitert i.

Du har fullt innsyn i all informasjon du har registret og delt under din profil og i ditt nettverk som du er tilknyttet. Redigering og sletting av profilinformasjon gjør du selv i appen, enten på mobil eller på web. Du har kun mulighet å endre informasjon som er knyttet til din profil og hvis du eier nettverket.

Hvor lagres mine opplysninger?

Milla Says benytter seg Microsoft Azure skylagring for våre egne systemer. I forhold til chat benytter vi Applozic som lager sine data … <mer info legges inn her>

Kan dere slette mine opplysninger?

Ja! Du har rett til å glemmes.

Sletting av informasjon som du har lagt til kan du slette selv, men vil bli informert om av konsekvensen av å slette innhold i et nettverk.

Offentlige brukere som er invitert og tilknyttet et nettverk rundt en bruker de jobber med, vil ikke selv kunne slette innhold som er lagt inn i nettverket. Det vil går en melding til hoved- administrator/ eier av nettverket om innhold kan slettes. Det vil være din arbeidsgiver/ oppdragsgiver som vil kunne ta denne avgjørelsen, siden de har et betalt oppdrag forhold til deg rundt bruker sitt språk og utvikling.

Du vil likevel kunne slette din egen profil i nettverket.

Hele prosessen med sletting av profil, nettverk og innhold styres av rettigheter i nettverket og prosessen er automatisert.

Hvem er våre underleverandører?

Milla Says benytter seg av gruppe underleverandører for å kunne levere noen av våre tjenester. Disse inkluderer:

  • Applozic (tredjepartsløsning for database knyttet til chat-plugin)
  • Twilio (sms utsending for autentisering av bruker ved registrering – OTP)
  • Google, Inc. (Autentisering av bruker)
  • Facebook, Inc. (Autentisering av bruker)
  • MicrosoftAzure (Server Hosting, database og analytics)
  • MailChimp (Nyhetsbrev).

Klage

Hvis du er misfornøyd med Milla Says behandling av personopplysninger, må du gjerne kontakte Milla Says på support@millasays.com Registrerte brukere kan også klage på Milla Says behandling av personopplysninger ved å kontakte Datatilsynet.