Produktene våre

Sharing by Milla Says

Et personlig, digitalt verktøy for innlæring og deling av nye tegn for ditt barn. Du og andre i barnets nettverk kan enkelt legge til nye tegn, som alltid er tilgjengelig via mobil, nettbrett eller PC/Mac. Mer om produktet

Prøv gratis for Android eller iOS eller Web-app

Jobb sammen for Tegn Til Tale

Say What by Milla Says

Et engasjerende læringsspill for innlæring nye tegn i miljøer der det brukes tegn til tale i kommunikasjonen. Man kan spille med barnets egne tegn, eller med mer enn 1000 sentrale tegn fra norsk tegnspråk. Mer om produktet

Prøv gratis for Android eller iOS

Spill deg til bedre læring av tegn til tale

Communicator by Milla Says

Med Milla Says skaper du god kommunikasjon med norsk tegnspråk i et sikkert digitalt miljø. Du og andre i ditt nettverk kan enkelt dele film, bilder og lyd, og legge til rette for inkludering og retten til å forstå og gjøre seg forstått.

Søk om Kommunikasjonspakken- Milla Says som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral

Mer om produktet

Tegn Til Tale kommunikasjon