Milla Says

I sommer fikk jeg en fantastisk telefon fra Sparebanken Vest som kunne fortelle at de ville støtte Milla Says sitt viktige arbeid med bedre digitale løsninger for barn, unge og voksne med forsinket og manglende verbalt språk.

Det er en enorm anerkjennelse at en av Norges største banker ønsker å bli Milla Says sin støttespille. Sparebanken Vest har lenge hatt en veldig fin filosofi ved å støtte allmennyttige tiltak, og velger nå også å støtte næringer som ønsker å skape viktig samfunnsutvikling.

For oss kommer denne støtten veldig godt med i en fase der vi jobber hardt med å kunne fortsette vår drift og utvikling av et produkt vi daglig får tilbakemelding er viktig og til god hjelp for våre brukere.

Vi har et produkt som stadig blir bedre og dyktige mennesker som jobber med at brukerne skal få en enklere hverdag. Vi har kommet langt, noe Sparebanken Vest er imponert over. De ønsker å hjelpe oss slik at vi kan fortsette den gode utviklingen.

Vi har kommet der vi er i dag takket være mange gode støttespiller, noen engasjerte investorer, Innovasjon Norge og mye gratis arbeidstimer, tømming av sparekontoer og lån i banken.

Vi har viktige og mange spennende arbeidsoppgaver framover og derfor kommer pengene fra Sparebanken Vest veldig godt med.

Vi jobber mot sluttbrukere, mot kommuner, holder foredrag for fagmiljø, tester det nordiske markedet, bygger større tegn-database for alle brukere og forsøker hele tiden å bli bedre på dagens produkt.

Milla Says trenger flere støttespillere som Sparebanken Vest.

Mennesker, organisasjoner eller bedrifter som ser verdien og viktigheten av det vi gjør for mange barn, unge og voksne med talevansker. Støttespillere som ønsker at alle skal kunne ha en god sosialisering og inkludering gjennom en god kommunikasjon med sine omgivelser.

Vi trenger både de som ønsker å være en viktig støttespiller eller investere i Milla Says sitt videre arbeid.

Takk til vår nye samarbeidspartner Sparebanken Vest