Få Støtte fra NAV

NAV dekker ikke hjelpemidler for læring. Dette dekkes av kommunen du bor i.  – Mer informasjon finner du på Offentlig lisens

Dersom du søker en kommunikasjonsløsning for bruker eller elev, vil du kunne få dekket kostnadene som støtte til et direkte avhjelpende og nærkommuniserende hjelpemiddel – en kombinasjon av appene Sharing og Communicator by Milla Says.

Communicator by Milla Says

Tips og råd til en god søknad

 • Innhent en uttalelse fra PPT eller andre relevante om utfordringene knyttet til brukerens kommunikasjon, og hvorfor behove for en kommunikasjonsløsning er til stede.
 • I tillegg til konvensjonelle tegn, har brukeren gjerne mange personlige uttrykk. Ved hjelp av Communicator vil brukeren få en bedre og mer synlig systematisering av sitt eget språk. Den gir også en unik mulighet til selv å kunne formidle sine behov og ønsker til sine omgivelser.
 • Vær tydelig på at Milla Says Communicator skal ha en «protesefunksjon» for brukerens kommunikasjon – en forlengelse av brukerens kommunikative uttrykk.
 • Beskriv betydningen av at brukeren blir forstått på sine uttrykk.
 • Tydeliggjør at det å bli forstått på sine uttrykk gjør at brukeren vil kommunisere mer – øke sitt repertoar og utvikle sin kommunikasjon.

NB: Trenger du mer informasjon eller hjelp? Kontakt daglig leder Aleksander Helmersberg på aleksander@millasays.com

Søk om hjelpemiddel fra NAV

Søk her

Praktisk informasjon

Klassifisering: Samtalehjelpemidler med dynamisk display

NAV HMS nummer: 242481 

Søknadsskjema finner du her

NB: Skriv i søknaden at du ønsker Milla Says Communicator v/ HMS nummer 242481 levert  på en iOS enhet og deksel gjennom Aison AS sitt avtalesortiment på ​www.aison.no med egne HMS nummer.

Hvem

Dersom du eller noen av dine nærmeste har et varig behov for kommunikasjons-hjelpemidler, kan du søke NAV om utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Hvorfor

Communicator gjør at bruker får større kontroll over sitt eget språk, og skaper selvstendighet. Bruker kan lettere vise hva hun ønsker å formidle ved hjelp av appen på egen iPad. Dette gjør at bruker også kan lettere kommunisere direkte med menneskene rundt seg i nær-kommunikasjon. De er ikke avhengig av at de de kommuniserer med kan deres tegn fra før. 

Tegnene i appen er knyttet til brukerens personlige tegnbank i Sharing. Når pedagogen legger inn et nytt tegn som det jobbes med, eller det legges til tegn-film på hvordan barnet selv gjør tegnet, vil det også dukke opp i kommunikasjonsappen, med bilde og tekst til film av tegnet.

Dette gjør at brukeren enkelt kan navigere blant sine egne tegn på egenhånd.

Søknadsprosessen

Brukeren skal ha et varig behov for hjelpemiddelet, og en uttalelse fra en sakkyndig om brukers behov skal følge søknaden. Dette er en person med kjennskap til brukerens helse- og funksjonsnivå, vanligvis en ergoterapeut, fysioterapeut, PP-tjenesten eller lege. Disse kan hjelpe deg med søknaden.

Et hjelpemiddel fra NAV er ikke ment til bruk i språktrening og undervisning, men til støtte i hverdagen.

 

Mange mennesker som søker Milla Says – Kommuikasjonspakken har allerede prøvd ut andre kommunikasjonsløsninger. Om dette gjelder personen du søker for, så understrek dette i søknaden. For de som har prøvd disse ulike løsninger og ikke lykkes, fortjener fortsatt en løsning, et system som kan gi dem et språk basert på det de kan- egne uttrykk. Milla Says spiller en viktig rolle her. Milla Says – Kommuikasjonspakken styrker retten til å bli forstått og ivaretar derfor menneskeverdet for de med størst utfordring knyttet til kommunikasjon.

Vi anbefaler at du rådfører deg med ditt lokale hjelpemiddelkontor eller din regionale hjelpemiddelsentral for mer informasjon og riktig veiledning i forhold til søknadsprosessen.

Brukerperspektivet

Skriv en personlig søknad. Sett deg inn i brukerens perspektiv, og beskriv vedkommendes behov for en mer forutsigbar kommunikasjon og samhandling. Beskriv hvorfor dere ønsker å bruke Nye Milla Says – og hvordan Communicator kan fremme funksjon, aktivitet og mestring for å gi større selvstendighet.

Hovedmålet med Communcator er at den skal være en direkte forlengelse av barnets/brukerens kommunikasjon. En protese for brukerens kommunikative uttrykk.

Følgende perspektivet må reflekteres i søknaden:

Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker, det er en menneskerett. Hos mennesker uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske. Det og ikke bli møtt riktig på sin kommunikasjon skaper stor frustrasjon, og behovet for å kommunisere for disse menneskene er like stort som hos alle andre.

Hvilket produkt får du

Communicator by Milla Says

 • Kategorier – vist med bilde og tekst
 • Ord – vist med bilde og tekst
 • Tegn – film og lyd på ord

Foreldrekontroll i egne instillinger.

Offline-modus.

Sharing by Milla Says

 • Administering
 • Personlig tegnbank
 • Samhandlingsplattform

 

Inkludert i leveranse

 • Inntil 5 års tilgang.
 • Support og opplæring inkludert.
 • Lagring av data.
 • Kostnadsfritt oppgraderinger av Milla Says og Milla Says Communicator.

 

Tilleggsbestilling fra NAV 

NB: Skriv i søknaden at du ønsker Milla Says Communicator v/ HMS nummer 242481 levert  på en iOS enhet og deksel gjennom Aison AS sitt avtalesortiment på ​www.aison.no med egne HMS nummer.

Programvaren kan leveres med valgfri​ iOS enhet
● Se HMS nummer under avtalesortiment på ​www.aison.no​ eller kontakt Aison v/TorbjørnUlgenes​+479​1562488​​|t​orbjorn.ulgenes@aison.no

Programvaren med iOS enhet kan leveres med valgfritt​ deksel

● Se HMS nummer under avtalesortiment på ​www.aison.no​ eller kontakt Aison v/ TorbjørnUlgenes​+479​1562488​​|t​orbjorn.ulgenes@aison.no

Hva sier kundene våre?

Milla Says har flere hundre aktive daglige brukere. De får synlige resultater og god progresjon.