Milla Says

Gratis kurs om Milla Says!

Vi ønsker å få komme ut å holde kurs om Milla Says og hvordan bruke produktene rent praktisk og med fokus på god ASK. For at det skal være bærekraftig og kunne tilby oss å komme helt kostnadsfritt trenger vi din hjelp og vi må starte med de største byene. Vi starter i...