Milla Says

Gratis kurs om Milla Says!

Vi ønsker å få komme ut å holde kurs om Milla Says og hvordan bruke produktene rent praktisk og med fokus på god ASK. For at det skal være bærekraftig og kunne tilby oss å komme helt kostnadsfritt trenger vi din hjelp og vi må starte med de største byene. Vi starter i...

Godt Nyttår fra Milla Says!

2019 var nok et innholdsrikt og spennende år for Milla Says.  Året startet med en rundreise til de ulike Nav hjelpemiddel-regionene i Norge. Der ble første betaversjon av Kommunkasjons-hjelpemiddelet Milla Says presentert.  Vi ble tatt godt i mot med stort...

Ny i Milla Says teamet!

Hei, jeg er Hilde-Sofie Mordt og skal fra Januar 2020 være veileder/kursholder for Milla Says AS i region Øst (Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud, Oppland og Hedmark).  Jeg er autorisert vernepleier med videreutdanning i, alternativ og...