Milla Says

Tegn til Tale

Q

Tegn til Tale – Hvordan kan Milla says hjelpe?

Tegn til Tale, slik at alle skal kunne kjenne på mestring og inkludering. Da er språk helt essensielt og du har krav på å bli møtt og forstått på ditt språk!

Dette tar Milla Says på alvor og har siden 2015 jobbet sammen med brukere og ASK- fagmiljøer, der vi har utviklet en helt unik tjenestepakke, for at buker selv skal ha sitt eget kommunikasjonshjelpemiddel tilgjengelig over alt, og for at språkmiljøet sammen skal jobbe for å utvikle og tilrettelegge bruker sitt språk.

Milla Says Kommunikasjonspakke er unikt i sitt slag som hjelpemiddel for de som har Tegn Til Tale som sin ASK-form. Dette fordi pakken inneholder en plattform og et miljø for Tegn Til Tale, der brukeren får stimulert sin språkutvikling.
Milla Says gir mennesker med manglende eller begrenset talespråk, verktøy for å skape god kommunikasjon med alle kommunikasjonspartnere på sitt språk. Milla Says har i dag levert «Milla Says Kommunikasjonspakker» via Nav Hjelpemiddelsentralen til brukere i alle aldre over hele Norge.

– God kommunikasjon er nøkkelen til et godt liv. Vi brenner for at alle skal bli tatt på alvor og bli behandlet likt ut ifra sine forutsetninger. Alle skal ha muligheten til å bli den beste versjonen av seg selv.

Aleksander W. Helmersberg

Tegn til Tale – Milla Says Kommunikasjons pakken

Kommunikasjonspakken Milla Says gir deg 2 apper som «snakker» sammen og sørger for at språkmiljøet jobber godt sammen. Gir Tegn Til Tale bruker en egen tjeneste for å kunne kommunisere selvstendig med de rundt seg.

Sharing by Milla Says

En egen programvare for at nærpersonene (familie, operative fagmiljøet som jobber med bruker sitt språk og bruker selv) skal kunne jobbe godt sammen for å stimulere språkutviklingen til barnet eller den voksne.

Det er i denne programvaren at dere administrerer, tilpasser og tilrettelegger for bruker sitt språk. Nettverket/ språkmiljøet som opprettes i Sharing har du ubegrenset med nettverksmedlemmer og ubegrenset med lagring og bruk.

Alle medlemmer i nettverket oppretter sin egen profil og har tilgang til nettverket i appen på mobil/ nettbrett og ved å logge seg inn på datamaskin i nettleser.

Dette gjøres ved å legge inn nye tegn-filmer av bruker selv (eller andre nærpersoner som kjenner brukers tegn/behov for tegn), knyttet til et bilde/ symbol eller PCS. Viktigheten av å legge et bilde/ symbol til tegnfilmen er for at de brukerne som ikke kan lese, ser bildet / symbolet som deres «tekst» for selv å kunne navigere seg fram til ønsket uttrykk/ behov, der tegnfilmen kommer frem. Alle tegn kategoriseres, slik at det er naturlig og enkelt for ASK bruker selv å kunne navigere i sitt eget kommunikasjonshjelpemiddel, Communicator by Milla Says.

Communicator by Milla Says

Dette er en programvare/ app som er koblet opp mot administrasjonstjenesten Sharing by Milla Says (som språkmiljøet jobber i), slik at tegn og innhold blir synkronisert over til ASK bruker sin egen enhet, Communicator by Milla Says.

Målsetningen med produktet er at brukere selv skal kunne stå mer uavhengig, og kunne kommunisere med alle rundt seg. De som har Tegn Til Tale som ASK skal også kunne kommunisere selvstendig og få stimulert sin språkutvikling med sin kommunikasjonsform.

Denne teknologien og oppbygningen er unik for ASK brukere som har Tegn Til Tale som sin kommunikasjonsform.
Dette er aldri gjort tidligere, og vi gir Tegn Til Tale brukere for første gang mulighet til å ha med seg en egen talemaskin på lik linje som de som benytter grafisk symbolkommunikasjon har. Vi gir Tegn Til Tale bruker en egen talemaskin basert på at det er Tegn som er språket og at de skal bli forstått når de rundt ikke forstår.

Tegn Til Tale brukere får en talemaskin som blir deres digitale tolk slik at de er uavhengig av sine nærpersoner til å tolke for dem.
For at målsetningen skal oppnås krever det tett og aktiv bruk av pakken i språkmiljøet!
Programvaren «Milla Says Communicator» leveres ferdig installert på en iPad 32gb wifi. Samt tilbehøret, Targus Rugged case og bærestropp ved søknad også på dette.

Tegn til Tale. Hva får du i pakken?

Kommunikasjonspakken Milla Says gir deg en komplett løsning for språkmiljøet og tegnbruker selv. Dere får en lisens med varighet på 5 år.

Communicator

 

Tegn til Tale bruker sin egne kommunikasjonsenhet.

Lisens/ App med Communicator by MS.

Foreldrekontroll i egne innstillinger.

Offline-modus.

Sharing

 

Administrasjons tjenesten for nettverket/ språkmiljøet.

Administrering.

Ubegrenset antall brukere.

Bygge personlig tegnbank.

Samhandlingsplattform.

Inkludert i leveransen

N

Inntil 5 års tilgang.

N

Ubegrenset support og opplæring inkludert.

N

Ubegrenset teknisk støtte.

N

Ubegrenset lagring.

N

Gratis programvareoppdateringer av Sharing og Communicator by Milla Says.

Tillegg det kan søkes om:

Det er mulig å søke på Kommunikasjonspakken og i tillegg få Communicator by Milla Says som en egen lisens som kan lastes ned på privat iPad/iphone. Vi anbefaler likevel at dere søker om full pakke med iPad, beskyttelsesdeksel og skulderreim.

Coummunicator har eget HMS nr dere må fylle inn, for iPad, deksel og skulderreim, er det egne HMS nr som må med inn i samme søknad.

=

Communicator by Milla Says HMS nr: 242481

=

iPad HMS nr: 265864

=

Deksel HMS nr: 265868

=

Skulderreim HMS nr: 254345

Milla Says Kommunikasjonspakke er et kommunikasjonshjelpemiddel du kan søke på ved ditt regionale NAV hjelpemiddelsentral.

Vi ønsker å være tilgjengelige for deg hele veien

Vi ønsker å være tilgjengelige for deg hele veien.
Vi ønsker å være best på tilgjengelighet og support. Derfor er vår målsetning at vi skal være tilgjengelig for deg når du trenger oss.

Teknisk Support

Vi har en teknisk support hver dag fra 08.00 – 20.00 på telefon, chat og e-post.

Dyktig Veileder

I tillegg har vi en meget faglig dyktig veileder du kan benytte deg av ubegrenset.

Dette er typisk hjelp våre brukere trenger:

=

Oppstart og “kom i gang” hjelp, både teknisk innføring av produktpakken og pedagogisk opplæring.

=

Opplæring av nye nærpersoner i språkmiljøet for at tegnbruker skal få mer selvstendighet.

=

Bistå ved overganger for tegnbruker, eks fra barnehage til skole, ny bosituasjon eller andre overganger der nye personer blir en del av nettverket og språkmiljøet.

=

Være til stede når det er behov for påfyll av motivasjon og spørsmål.

Vi mener at det ikke er nok å bare skulle levere et godt hjelpemiddel. For at hjelpemidlet skal bli brukt vil det alltid være behov for oppfølging og opplæring fra oss.

Dette skal selvfølgelig være gratis og ubegrenset.

Send oss gjerne en melding

Trenger du hjelp eller har spørsmål, send oss en melding.