Milla Says

Milla Says leverer en helt unik kommunikasjonspakke for alle som kommuniserer med Tegn Til Tale / Norsk Med Tegnstøtte.

Se hvor mye Milla elsker Milla Says:)

Ønsker du at din Tegn Til Tale bruker skal bli lettere forstått på sitt språk?

Med Sharing by Milla Says kan dere sammen jobbe med å bygge deres tegnbruker sitt språk for at hele språkmiljøet skal lettere forstå og følge tegnbruker.

På 2 år har over 3.000 registrert sin profil og tatt i bruk Milla Says sin kommunikasjonspakke. Det er opprettet flere hundre private nettverk / språkmiljø rundt barn, unge og voksne Tegn Til Tale / Norsk Med Tegnstøtte talende. Det er bygd / lagt inn nesten 20.000 personlige tegnfilmer innad i de ulike private Milla Says nettverkene.

Har dere et barn/ bruker som har Tegn Til Tale som sin Alternative og Supplerende Kommunikasjon (ASK) og ønsker at flere skal lære seg og bli kjent med deres bruker sitt språk og tegn?

Test ut Sharing by Milla Says helt gratis!

  • Register din profil og opprett et nettverk rundt din Tegn Til Tale bruker. Så kan du umiddelbart begynne å invitere andre viktige nettverksmedlemmer og bygge språkmiljøet.
  • Avtal med de viktige ressursene i språkmiljøet som skal være med på hvem som skal gjøre hva i nettverket og begynn å bygge tegn/ ordforådet

Trykk her for å komme i gang: https://webapp.millasays.com/auth/login dere kan også laste ned appen med samme tilgang og muligheter (AppStore/ Google Play)


Viktig:

Alle kan be om gratis opplæring/ kurs av Milla Says sin kursholder og veileder, Hilde-Sofie Mordt. Kontakt henne og avtal når det passer dere for et opplæringskurs på Teams.

Hilde-Sofie Mordt

Nasjonal kursholder Milla Says

Hilde.sofie@millasays.com

+47 952 67 161

Hvis dere ønsker å komme raskt igang selv:


Det dere får teste ut i 45 dager er Sharing by Milla Says:

  • Opprette et privat nettverk/ språkmiljø rundt deres Tegn Til Tale bruker
  • Invitere familie, venner og de som jobber med tegnbruker. Alle som blir med oppretter sin personlige innlogging til nettverket
  • Legge til tegnfilmer som tegnbruker kan eller jobber med
  • Opprette dialoggruppe(r) der flere eller alle nettverksmedlemmene er med. Her kan det deles hverdagssituasjoner eller grupper der en deler fra barnehage/ skole etc
  • Alle medlemmer av nettverket får pushvarsling når nye tegn legges til eller når det kommer en melding i en gruppe de er med i.

Milla Says er unik og passer for:

  • Passer for ALLE som har et barn eller ungdom som bruker Tegn Til Tale / Norsk Med Tegnstøtte.
  • Passer for ALLE som jobber med barn som kommuniserer med Tegn Til Tale / Norsk Med Tegnstøtte.

Milla Says tar tegnbrukere på alvor.

Dette gjør vi ved at vi med vår mulighet til å se tegnet gir tegnbruker flere fordeler.

Disse fordelene er at vi styrker den visuelle hukommelsen, det vi ser det husker vi.

Når vi i tillegg legger til grunn at prinsippene for multimedia working model learing er til stede for å sørge for at tilgangen til det semantiske innholdet blir styrket. Dette betyr at det er lettere å huske å forstå meningen i begrepet når vi ser det, og det er dynamisk. Det vil for mange ikke være nok å se et bilde, og eller høre et ord bli sagt. Det er i et raskt litteratursøk dokumentasjon på at dynamiske bilder – film gir bedre grunnlag for økt hukommelse.

For mange av Milla Says sine brukere vil dette si at de i tillegg til å dynamisk, visuelt og auditivt kan vise hva de ønsker å si, så får de selv mulighet til å øke sin språkforståelse, som igjen fører til økt autonomi og deltakelse i samfunnet, også i et livsperspektiv.

Å ha mulighet og tilgang til å utrykke seg for å bli inkludert er for mange avgjørende for å skape seg selv sosial tilhørighet, dette også sett i ett livsperspektiv.

En meget interessant bieffekt som vi får tilbakemeldinger på fra våre brukere i dag er at i tillegg til at Tegn Til Tale brukene våre får større og raskere tegn-forråd, så får de også bedre uttale av selve ordet. Dette pga at vår tjeneste spiller på tegnbruker sine styrker (film av tegnet, bilde/ symbol som representerer tegnet og lyd/ uttale av tegnet)

Hvis dere ser at dette er noe for dere:

Alle som tester ut Milla Says og tenker at dette trenger deres tegn til tale bruker skal også få teste hele vår kommunikasjonspakke som en kan søke Nav Hjelpemiddelsentralen om.

Ønsker dere å få full test av hele pakken gir dere oss beskjed om det så vil dere også få en test-lisens av Communicator by Milla Says som er tjenesten tegnbruker selv skal ha med seg over alt for å kunne bli forstått når de rundt ikke forstår tegnet som blir vist av tegnbruker.

I dag har vi over 150 Tegn Til Tale brukere i aldersgruppen 1 år til 43 år som rapporterer om veldig god effekt for de ved bruk av sin kommunikasjonspakke som de har fått via Nav Hjelpemiddelsentralen.

Hilde-Sofie er også behjelpelig med hvem som skal stå for søknaden til Nav Hjelpemiddelsentralen og hva som er viktig i forhold til å søke i dere Nav region.