Milla Says

Test ut Milla Says Kommunikasjons-

hjelpemiddel Gratis

 

 

 

 

Test ut Kommunikasjonshjelpemiddel fra

Milla Says gratis i 45 Dager!

Milla Says leverer en helt unik App for Tegn til Tale og Norsk med Tegnstøtte.

Q

Ønsker du at din Tegn Til Tale bruker skal bli lettere forstått på sitt språk?

 

Med Sharing by Milla Says kan dere sammen jobbe med å bygge en språkbase på tegnbrukeren sitt språk slik at hele språkmiljøet lettere kan forstå og kommunisere med tegnbrukeren.

På 2 år har mer enn 3.000 personer opprettet sin profil og tatt i bruk Milla Says sin Kommunikasjonshjelpemiddel pakke . Det er opprettet flere hundre private nettverk og språkmiljøer rundt barn, unge og voksne med behov for Tegn Til Tale og Norsk Med Tegnstøtte. Det er bygd og lagt inn nesten 20.000 personlige tegnfilmer innad i de ulike private Milla Says nettverkene som skaper en unik database.

Har dere et barn eller en bruker som har Tegn Til Tale som sin Alternative og Supplerende Kommunikasjon (ASK) og ønsker at flere skal lære seg og bli kjent med deres språk og tegn? Med våre hjelpemidler er dere langt på veg. 

Test ut Milla Says – Sharing helt gratis!

Register din profil og opprett et nettverk rundt din Tegn Til Tale bruker. Slik kan du umiddelbart begynne å invitere andre viktige nettverksmedlemmer og bygge språkmiljøet.

Avtal med de viktige ressursene i språkmiljøet som skal være med på hvem som skal gjøre hva i nettverket og begynn å bygge tegn og ordforådet.

Trykk her for å komme i gang:

Dere kan også laste ned appen med samme tilgang og muligheter i AppStore eller Google Play)

Kommunikasjonshjelpemiddel app
Hilde Sofie Mordt

Hilde Sofie Mordt

ASK RÅDGIVER

Vernepleier med videreutdanning i blant annet
ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon)

Viktig:

Alle kan be om gratis opplæring eller kurs av Milla Says sin kursholder og veileder, Hilde-Sofie Mordt. Kontakt Hilde-Sofie direkte og avtal når det passer dere for et opplæringskurs på Teams.

Hvis du ønsker å komme raskt igang selv Kan du se gjennom våre videoer på vår Youtube kanal.

I tillegg kan du laste ned og lese gjennom brukermanualen.

Kommunikasjonshjelpemiddel

Test ut Milla Says Tegn til Tale App gratis og Få:

N

Opprette et privat nettverk eller språkmiljø rundt deres Tegn Til Tale bruker.

N

Invitere familie, venner og de som jobber med tegnbruker. Alle som blir med oppretter sin personlige innlogging til nettverket.

N

Legge til tegnfilmer som tegnbruker kan jobbe med.

N

Opprette dialoggruppe(r) der deler av eller alle nettverksmedlemmer er med. Her kan det deles hverdagssituasjoner eller skapes grupper med deler fra barnehage, skole eller andre.

N

Alle medlemmer av nettverket får pushvarsling når nye tegn legges til eller når det kommer en melding i en gruppe de er med i.

 Test ut Milla Says. Vi tar Alle Tegnbrukere på alvor.

Dette gjør vi ved at vi med vår mulighet til å se tegnet gir tegnbruker flere fordeler.

Disse fordelene er at vi styrker den visuelle hukommelsen, det vi ser det husker vi.

Når vi i tillegg legger til grunn at prinsippene for multimedia working model learing er til stede for å sørge for at tilgangen til det semantiske innholdet blir styrket. Dette betyr at det er lettere å huske å forstå meningen i begrepet når vi ser det, og det er dynamisk. Det vil for mange ikke være nok å se et bilde, og eller høre et ord bli sagt. Det er god dokumentasjon på at dynamiske bilder og film gir bedre grunnlag for økt hukommelse.

For mange av Milla Says sine brukere vil dette si at de i tillegg til å dynamisk, visuelt og auditivt kan vise hva de ønsker å si, så får de selv mulighet til å øke sin språkforståelse, som igjen fører til økt autonomi og deltakelse i samfunnet, også i et livsperspektiv.

Å ha mulighet og tilgang til å utrykke seg for å bli inkludert er for mange avgjørende for å skape seg selv sosial tilhørighet, dette også sett i ett livsperspektiv.

En meget interessant bieffekt som vi får tilbakemeldinger på fra våre brukere i dag er at i tillegg til at Tegn Til Tale brukene våre får større og raskere ordforråd innen tegn, så får de også bedre uttale av selve ordet. Dette grunnet at vår tjeneste spiller på tegnbruker sine styrker (film av tegnet, bilde/ symbol som representerer tegnet og lyd/ uttale av tegnet)

Hvis dere ser at dette er noe for dere:

Alle som tester ut Sharing by Milla Says og tenker at dette trenger deres tegn til tale bruker skal også få teste hele vår kommunikasjonspakke i 45 dager som en kan søke Nav Hjelpemiddelsentralen om.

Ønsker dere å få full test av hele pakken gir dere oss beskjed om det så vil dere også få en test-lisens av Communicator by Milla Says som er tjenesten tegnbruker selv skal ha med seg over alt for å kunne bli forstått når de rundt ikke forstår tegnet som blir vist av tegnbruker.

I dag har vi over 150 Tegn Til Tale brukere i aldersgruppen 1 år til 43 år som rapporterer om veldig god effekt for de ved bruk av sin kommunikasjonspakke som de har fått via Nav Hjelpemiddelsentralen.

Hilde-Sofie er også behjelpelig med hvem som skal stå for søknaden til Nav Hjelpemiddelsentralen og hva som er viktig i forhold til å søke i dere Nav region.