Milla Says

Videreutvikling av Milla Says!

Som sikkert flere av dere som følger oss på sosiale media har fått med er vi godt i gang med videreutviklingen av Milla Says.


Vi har fått innvilget en Offentlig Forsknings og Utviklings-kontrakt (OFU) med Innovasjon Norge. I samarbeid med Ålesund Kommune og 3 andre utvalgte norske kommuner vil vi utvikle Milla Says som produkt til og i større grad dekke behovene blant fag- og administrativt personell i forhold til barn, unge og voksne med behov for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK).

Vi er godt i gang med arbeidsmøter (workshops) med det kommunale profesjonelle miljøet rundt brukerne. Altså de som jobber i barnehager, skoler, avlastning, omsorgsboliger, dagtilbud  og voksenopplæring etc. Disse vil i samarbeid med staben i Milla Says avklare idéer, behov og teste prototyper. I tillegg skal selvfølgelig bruker selv være med i de ulike fasene, samt foreldre og det nære nettverket rundt bruker.

Vi har siden lansering av første versjon fått så mange rørende og fine tilbakemeldinger om hvor mye Milla Says hjelper de aktuelle brukerene og deres nettverk i å kommunisere bedre med hverandre.

Et av de ferskeste eksemplene på hva Milla Says bidrar med kan du lese i en Forskningsrapport i regi Helsedirektoratet (side 16 – 18 ). 

 «Det har skjedd mer siden vi begynte med Milla Says enn det har skjedd hele livet hennes føler jeg nesten, i forhold til tegn. I hvert fall i forhold til å utvikle hennes opplevelse av at hun er selv en del av den læringsprosessen. Og det har gjort henne litt mer motivert til å lære. Hun skjønner at det har en verdi. At det er viktig for henne. Og det skjønte hun ikke tidligere.»

Som forelderen sa: «Milla Says har vært et kvantesprang i forhold til kommunikasjon».»

– Utdrag NSE-Rapport “Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

 

Vi blir ydmyk og glad av slike omtaler, og ikke minst gir det oss mye god inspirasjon til å fortsette videre.

Høstkampanje

Vi ønsker at flere av dere skal få oppleve den samme effekten med Milla Says som flere hundre brukere har i dag og kjører ut en begrenset kampanje.

I dag er det mange kommuner og institusjoner ( skoler, barnehager og omsorgsboliger) som benytter fakturabetaling for sine brukere. Nå åpner vi for at også private skal kunne få betale med faktura. I den anledning gir vi gode rabatter.

– 12 måneders faktura-avtale:  1.308,- (spar 408,-)

  6 måneders faktura-avtale:      714,- (spar 180,-)

 

Tilbudet gjelder fra 1. september til 1. november og kan benyttes av alle. Send oss en e-post med følgende informasjon:

Send spørsmål eller merk bestilling «Kampanje» til: aleksander@millasays.com

 

Hilsen

Aleksander Helmersberg – Founder Milla Says