Webinar 23. mars kl 13.30-14:15

IntroduksjonskursPedagogisk bruk og implementering av Milla Says i skolen.

Webinar på 45 minutter der vi sammen deler tips og erfaringer for hvordan en kan bruke kommunikasjonshjelpemiddelet i skolen.

Hvilke situasjoner er det lurt å bruke kommunikasjonshjelpemiddelet, når dere skal lære og videreutvikle tegnbrukeren til gode strategier for bruk av Milla Says Communicator i samtale, klasseroms deltakelse og i friminutt sammen med andre barn og voksne.Webinaret passer for alle som jobber med barn/unge som har Milla Says i skolen.

Å få/ha et kommunikasjonshjelpemiddel innebærer for mange en del endringer i hvordan en snakker sammen, mange skoleansatte og barn som kjenner tegnbrukeren godt, forstår og tolker tegnbrukeren godt. Men får de sagt akkurat det de vil selv? Hvordan er det når en kommer ny på en skole, der kanskje ikke så mange kan tegn?

Hvordan kan pedagogisk personal på skolen forberede språket til skolens innhold?

For å ha suksess med et kommunikasjonshjelpemiddel krever det mye av den som skal bruke det, men også at omgivelsene deltar og ser på det som en naturlig forlengelse av språket.

Vi åpner for erfaringsdeling fra dere og fra oss i Milla Says.

På webinaret vil deltagerne bli bedre kjent med ulike måter å benytte Milla Says praktisk i hverdagen.

Vi gir også eksempler på hvordan Milla Says kan tilpasses den enkeltes behov.  

Deltakerne får en innføring i Milla Says, produktene som kommunikasjonspakken består av og muligheten til fritt å teste ut Sharing by Milla Says i 60 dager.

På webinaret vil deltagerne bli bedre kjent med bakgrunnen, programmene og produktet. Samt praktisk bruk av Milla Says.


Ønsker du å delta på kurset tirsdag 23.mars?

  1. Du kan gå inn her på selve kursdagen å se om det er ledig plass: Trykk her
  2. Eller du kan sende Hilde-Sofie en e-post for å være sikker på at du får plass: Trykk her

Språk er gøy, språk er makt!

Opp med henda – vi snakker sammen
Mer informasjon om Milla Says på www.millasays.com