Webinar 21.april kl 12.30-13.15

IntroduksjonskursFor familie eller tjenesteytere til voksne som ønsker å bruke Milla Says hjemme, på jobb eller dagtilbud og på fritiden

Webinar på 45 minutter der vi sammen deler tips og erfaringer for hvordan en kan bruke kommunikasjonshjelpemiddelet på livets ulike arenaer.

Når en er på aktiviteter, på besøk eller når en har besøk.

Dette webinaret passer for dere som har kommunikasjonspakken fra Milla Says og som har tatt den i bruk.

Å få/ha et kommunikasjonshjelpemiddel innebærer for mange en del endringer i hvordan en snakker sammen, mange nærpersoner forstår og tolker tegnbruker godt. Men får h*n sagt akkurat det de vil selv?

For å ha suksess med et kommunikasjonshjelpemiddel krever det mye av den som skal bruke det, men også at omgivelsene deltar og ser på det som en naturlig forlengelse av språket.

Hvordan kan tjenesteytere forberede språket til tegnbrukerens hverdag?

For å ha suksess med et kommunikasjonshjelpemiddel krever det mye av den som skal bruke det, men også at omgivelsene deltar og ser på det som en naturlig forlengelse av språket.

Vi åpner for erfaringsdeling fra dere og fra oss i Milla Says.

På webinaret vil deltagerne bli bedre kjent med ulike måter å benytte Milla Says praktisk i hverdagen.

Vi gir også eksempler på hvordan Milla Says kan tilpasses den enkeltes behov.  

På webinaret vil deltagerne bli bedre kjent med bakgrunnen, programmene og produktet. Samt praktisk bruk av Milla Says.


Ønsker du å delta på kurset onsdag 21.april?

  1. Du kan gå inn her på selve kursdagen å se om det er ledig plass: Trykk her
  2. Eller du kan sende Hilde-Sofie en e-post for å være sikker på at du får plass: Trykk her

Språk er gøy, språk er makt!

Opp med henda – vi snakker sammen
Mer informasjon om Milla Says på www.millasays.com