Communicator by Milla Says

En skreddersydd tjeneste som hjelper barnet å kommunisere med dem rundt seg. Barnet velger selv bilder for tegnene de ønsker å kommunisere, og gjør det lettere å kommunisere og gjøre seg forstått.
Communicator by Milla Says er en tjeneste/app som gjør det lettere for barnet å kunne kommunisere med menneskene rundt seg. Communicator har en «protesefunksjon» for brukerens kommunikasjon, og hjelper brukeren å gjøre seg forstått.

Mange av barna med forsinket språk får ikke nok språkstimulering. Det å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten vi har.

 • Bilder/symboler og tegn i appen er hentet fra brukerens egen database i Sharing by Milla Says
 • Brukeren navigerer selv frem til bilder for tegn i Communicator-appen, alt etter hva brukeren ønsker å formidle.
 • Communicator by Milla Says er et direkte avhjelpende og nær-kommuniserende hjelpemiddel, tilgjengelig gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen

Håper du kontakter oss:

Trenger du veiledning eller har spørsmål rundt det å søke om «Kommunikasjonspakken Milla Says» via NAV Hjelpemiddelsentralen og produktet dere får håper vi dere tar kontakt med oss.

Vi er tilgjengelige for deg hver dag mellom kl 08.00 til 20.00 på mail: support@millasays.com / Telefon: +47 53 21 06 40 eller chat med oss her på websiden.

Vi kan også komme ut å gi dere veiledning og kursing om produktet dere kan søke om til NAV Hjelpemiddelsentralen. Kontakt Hilde-Sofie Mordt (vår ASK ekspert) på hilde.sofie@millasays.com

Kort fortalt

enkelt

Enkelt å komme i gang

Milla Says er brukervennlig, og det kreves minimalt med opplæring for å komme i gang. Om du skulle behøve det, er vi aldri langt unna for å hjelpe deg med det du måtte trenge.

fleksibelt

Fleksibelt

Milla Says er optimalisert for bruk på nettbrett, smarttelefon og PC/Mac eller egen web-app. Innloggingen er tilgjengelig på alle typer enheter.

sikkert

Sikkert

Vi følger naturligvis de nye reguleringene rundt personvern (GDPR) knyttet til både lagring og tilgangssikkerhet. Vi tar din sikkerhet og ditt personvern på alvor.

stabilt

Stabil i drift

Vi i Milla Says drifter og vedlikeholder vår egen programvare. Du vil alltid ha tilgang på siste versjon.

header-image

Få Communicator by Milla Says i dag

Søk om Kommunikasjonspakken- Milla Says som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral

Vi tilbyr hjelpemiddel for barn, ungdom og voksne med språklige utfordringer og som kommuniserer med Tegn Til Tale /Norsk med Tegnstøtte. I dag vet vi bedre enn «å vente og se», derfor er fokuset på gode tiltak tidlig svært viktig. Kommunikasjonspakken- Milla Says kan søkes om til barn, ungdom og voksne som har forsinket eller forventet forsinket språkutvikling på grunn av diagnoser som Downs syndrom, CP, autisme og der det er kartlagt og bestemt at språket skal være Tegn Til Tale /Norsk med Tegnstøtte.

Dersom du søker en kommunikasjonsløsning for bruker eller elev, vil du kunne få dekket kostnadene som støtte til et direkte avhjelpende og nærkommuniserende hjelpemiddel – en kombinasjon av appene Sharing og Communicator by Milla Says.

Mange av barna med forsinket språk får ikke nok språkstimulering. Det å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten vi har.

 • Se gjerne filmen for hva du søker NAV Hjelpemiddelsentralen om: Trykk her
 • Se filmen på hva skiller Milla Says Kommunikasjonspakken vs MineTegn: Trykk her

Håper du kontakter oss:

Trenger du veiledning eller har spørsmål rundt det å søke om “Kommunikasjonspakken Milla Says” via NAV Hjelpemiddelsentralen og produktet dere får håper vi dere tar kontakt med oss.

Vi er tilgjengelige for deg hver dag mellom kl 08.00 til 20.00 på mail: support@millasays.com / Telefon: +47 53 21 06 40 eller chat med oss her på websiden.

Vi kan også komme ut å gi dere veiledning og kursing om produktet dere kan søke om til NAV Hjelpemiddelsentralen. Kontakt Hilde-Sofie Mordt (vår ASK ekspert) på hilde.sofie@millasays.com

Communicator by Milla Says

Tips og råd til en god søknad

 • Innhent en uttalelse fra PPT eller andre relevante om utfordringene knyttet til brukerens kommunikasjon, og hvorfor behove for en kommunikasjonsløsning er til stede.
 • I tillegg til konvensjonelle tegn, har brukeren gjerne mange personlige uttrykk. Ved hjelp av Communicator vil brukeren få en bedre og mer synlig systematisering av sitt eget språk. Den gir også en unik mulighet til selv å kunne formidle sine behov og ønsker til sine omgivelser.
 • Vær tydelig på at Milla Says Communicator skal ha en «protesefunksjon» for brukerens kommunikasjon – en forlengelse av brukerens kommunikative uttrykk.
 • Beskriv betydningen av at brukeren blir forstått på sine uttrykk.
 • Tydeliggjør at det å bli forstått på sine uttrykk gjør at brukeren vil kommunisere mer – øke sitt repertoar og utvikle sin kommunikasjon.

NB: Trenger du mer informasjon eller hjelp? Kontakt Hilde-Sofie Mordt, Nasjonal rådgiver / ASK ekspert Milla Says Tlf:952 67 161/hilde.sofie@millasays.com

Trenger du veiledning eller har spørsmål rundt det å søke om “Kommunikasjonspakken Milla Says” via NAV Hjelpemiddelsentralen og produktet dere får håper vi dere tar kontakt med oss.

Vi er tilgjengelige for deg hver dag mellom kl 08.00 til 20.00 på mail: support@millasays.com / Telefon: +47 53 21 06 40 eller chat med oss her på websiden.

Vi kan også komme ut å gi dere veiledning og kursing om produktet dere kan søke om til NAV Hjelpemiddelsentralen. Kontakt Hilde-Sofie Mordt (vår ASK ekspert) på hilde.sofie@millasays.com

Søk om hjelpemiddel fra NAV

Søk her

Praktisk informasjon

Klassifisering: Samtalehjelpemidler med dynamisk display

NAV HMS nummer: 242481 

Søknadsskjema finner du her

NB: Skriv i søknaden at du ønsker Milla Says Communicator v/ HMS nummer 242481 levert  på en iOS enhet og deksel gjennom Aison AS sitt avtalesortiment på ​www.aison.no med egne HMS nummer.

Hvem

Dersom du eller noen av dine nærmeste har et varig behov for kommunikasjons-hjelpemidler, kan du søke NAV om utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Hvorfor

Communicator gjør at bruker får større kontroll over sitt eget språk, og skaper selvstendighet. Bruker kan lettere vise hva hun ønsker å formidle ved hjelp av appen på egen iPad. Dette gjør at bruker også kan lettere kommunisere direkte med menneskene rundt seg i nær-kommunikasjon. De er ikke avhengig av at de de kommuniserer med kan deres tegn fra før. 

Tegnene i appen er knyttet til brukerens personlige tegnbank i Sharing. Når pedagogen legger inn et nytt tegn som det jobbes med, eller det legges til tegn-film på hvordan barnet selv gjør tegnet, vil det også dukke opp i kommunikasjonsappen, med bilde og tekst til film av tegnet.

Dette gjør at brukeren enkelt kan navigere blant sine egne tegn på egenhånd.

Søknadsprosessen

Brukeren skal ha et varig behov for hjelpemiddelet, og en uttalelse fra en sakkyndig om brukers behov skal følge søknaden. Dette er en person med kjennskap til brukerens helse- og funksjonsnivå, vanligvis en ergoterapeut, fysioterapeut, PP-tjenesten eller lege. Disse kan hjelpe deg med søknaden.

Et hjelpemiddel fra NAV er ikke ment til bruk i språktrening og undervisning, men til støtte i hverdagen.

 

Mange mennesker som søker Milla Says – Kommuikasjonspakken har allerede prøvd ut andre kommunikasjonsløsninger. Om dette gjelder personen du søker for, så understrek dette i søknaden. For de som har prøvd disse ulike løsninger og ikke lykkes, fortjener fortsatt en løsning, et system som kan gi dem et språk basert på det de kan- egne uttrykk. Milla Says spiller en viktig rolle her. Milla Says – Kommuikasjonspakken styrker retten til å bli forstått og ivaretar derfor menneskeverdet for de med størst utfordring knyttet til kommunikasjon.

Vi anbefaler at du rådfører deg med ditt lokale hjelpemiddelkontor eller din regionale hjelpemiddelsentral for mer informasjon og riktig veiledning i forhold til søknadsprosessen.

Brukerperspektivet

Skriv en personlig søknad. Sett deg inn i brukerens perspektiv, og beskriv vedkommendes behov for en mer forutsigbar kommunikasjon og samhandling. Beskriv hvorfor dere ønsker å bruke Nye Milla Says – og hvordan Communicator kan fremme funksjon, aktivitet og mestring for å gi større selvstendighet.

Hovedmålet med Communcator er at den skal være en direkte forlengelse av barnets/brukerens kommunikasjon. En protese for brukerens kommunikative uttrykk.

Følgende perspektivet må reflekteres i søknaden:

Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker, det er en menneskerett. Hos mennesker uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske. Det og ikke bli møtt riktig på sin kommunikasjon skaper stor frustrasjon, og behovet for å kommunisere for disse menneskene er like stort som hos alle andre.

Hvilket produkt får du

Communicator by Milla Says

 • Kategorier – vist med bilde og tekst
 • Ord – vist med bilde og tekst
 • Tegn – film og lyd på ord

Foreldrekontroll i egne instillinger.

Offline-modus.

Sharing by Milla Says

 • Administering
 • Personlig tegnbank
 • Samhandlingsplattform

 

Inkludert i leveranse

 • Inntil 5 års tilgang.
 • Support og opplæring inkludert.
 • Lagring av data.
 • Kostnadsfritt oppgraderinger av Milla Says og Milla Says Communicator.

 

Tilleggsbestilling fra NAV 

NB: Skriv i søknaden at du ønsker Milla Says Communicator v/ HMS nummer 242481 levert  på en iOS enhet og deksel gjennom Aison AS sitt avtalesortiment på ​www.aison.no med egne HMS nummer.

Programvaren kan leveres med valgfri​ iOS enhet
● Se HMS nummer under avtalesortiment på ​www.visolit.no​ eller kontakt Visolit v/TorbjørnUlgenes​+47915 62488​​|t​orbjorn.ulgenes@visolit.no

Programvaren med iOS enhet kan leveres med valgfritt​ deksel

● Se HMS nummer under avtalesortiment på ​www.visolit.no​ eller kontakt Visolit v/ TorbjørnUlgenes​+47915 62488​​|t​orbjorn.ulgenes@visolit.no

Hva sier kundene våre?

Milla Says har flere hundre aktive daglige brukere. De får synlige resultater og god progresjon.