«Milla Says – Den digitale kaffepraten»

Visjon: Skape en plass for den gode historien og noe til ettertanke.

En samtale mellom gjest og gründer av Milla Says om hverdagen.

Hvorfor Digital kaffeprat?

Du tenker kanskje hvorfor en digital kaffeprat ?

Kort fortalt handler det om mitt engasjement for deling av kunnskap rundt det å ha barn med særskilte behov. Helt fra jeg ble far selv til Milla med Downs Syndrom har jeg savnet å høre hvordan andre foreldre håndterer dette, hvordan fagfolket som jobber med barne tenker og hva de engasjerer seg i, men også hvordan er det med forskning rundt temaet.

Grunnen til at dette blir et lite «sideprosjekt» i Milla Says, er fordi Milla Says har vært mitt forsøk på å skape en bedre hverdag for de som bruker ASK i form av Tegn Til Tale, som er Milla sin ASK. Jeg så tidlig at her var det for lite kunnskap og for dårlige løsninger for at hun skulle få bedre språklig utvikling og kommunikasjon. Les gjerne mer om bakgrunnen til Milla Says

Nå ønsker jeg å snakke med flest mulig andre engasjerte foreldre, fagpersoner, ressurspersoner, politikere, forskere etc. Jeg ønsker å lære og jeg ønsker at dette skal kunne bli et fint bidrag i samfunnsdebatten. «Hvordan er hevrdagen rundt et barn med særskilte behov?»

Digital kaffeprat: Vi bruker vår digitale møteplattform, der dagens gjest inviteres inn.

Praten vil også streames på Milla Says sin Facebook-side, og lagres på Milla Says sin YouTube-kanal men vi åpner også for at andre kan inviteres i det digitale møterommet, ikke som gjest, men mulighet til å stille spørsmål underveis som kan blir tatt opp og snakket om.

Til slutt blir hver episode en ny podcast som du kan følge og høre når du har tid.

Dette er ikke en prat der noen sitter på en fasit. Det er gjesten sin historie, opplevelser og erfaringer. Denne er det de som eier!


Oversikt – Gjester og sendetid

FEBRUAR
Fredag 12. februar – Kl 12.00: Hilde-Sofie – «Vernepleier og nasjonal rådgiver Milla Says og ASK» Hør podcasten her med Hilde-Sofie
Torsdag 18.februar – Kl 11.00: Anne Mari Vårhus Gimse – «Mamma til Ragnar med Down Syndrom» Hør podcasten her med Anne Mari
Torsdag 25.februar – Kl 15.30: Harald Gimse Jr – «Pappa til Ragnar med Down Syndrom» Hør podcasten her med Harald

MARS
Torsdag 4.mars – Kl 12.00: Anne Kari WG «Mamma til Ingrid» Hør podcasten her med Anne Kari
Torsdag 11.mars – Kl 12.00: Lill-Synnøve Due – Jobber i barnehage Hør podcasten her med Anne Kari
Fredag 19.mars – Kl 12.00: Christina Haulrich Klausen – Mamma til Bjørg 4 år og med-forfatter av boken «Downs Syndrom – De første årene» Hør podcasten her med Christina
Onsdag 24.mars – Kl 14.00: Cecilie Dwyer – Jobber på Videregående Hør podcasten her med Cecilie
Fredag 26.mars – Kl 10.00: Line Kristiansen Avers – Logoped, Leder Barnas Språksenter Hør podcasten her med Line

APRIL
Fredag 9. april – Kl 13.30: Linda Heggland – «Vernepleier PPS Sør /Etat for spesialpedagogiske tjenester» Hør podcasten her med Linda
Torsdag 15.april – Kl 12.00: Roald Undlien – «Høgskolen i Innlandet. Jobber for tiden med et forskningsprosjekt, som omhandler fedre til barn med utviklingshemming.» Hør podcasten her med Roald
Fredag 23.april – Kl 10.00: Erling Kvistad Nilsen – «Driver av KVIST kompetanse. Tilbyr praktiske kurs og veiledning i språktrening og læring til foreldre, lærere og fagpersoner i nettverket rundt barn med språkvansker» Hør podcasten her med Erling

MAI
Torsdag 6.mai – Kl 12.00: Jens Petter Gitlesen – «Forbundsleder, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)» Hør podcasten her med Jens Petter
Fredag 12.mai – Kl 12.00: Kristin Rudstaden – » Informasjonsansvarlig for organisasjonen Menneskeverd» Hør podcasten her med Kristin
Torsdag 20.mai – Kl 12.00: Ulrikke Tranberg – «Mamma til 2 jenter med sjelden diagnose Dias-Logan syndrom» Hør podcasten her med Ulrikke

JUNI
Torsdag 3. juni – Kl 12.00: Camilla Schreiber – Mamma til Hermine og Tidligere leder i Norsk nettverk For down Syndrom (NNDS) Hør podcasten her med Camilla


Har du lyst eller kjenner du noen som bør være gjest?

Ta kontakt med gründer av Milla Says Aleksander Helmersberg på aleksander@millasays.com 

Vi setter stor pris på om dere alle deler og tipser om våre kaffeprater og gjerne følger oss i vår podcast:)