Milla Says – Julebrev 2020

2020 – Annerledes året

2020 ble året med store kontraster for Milla Says. I januar feiret vi 5 år som utvikler og leverandør av unike kommunikasjonshjelpemidler for ASK brukere som kommuniserer med Tegn Til Tale.

Vi hadde knyttet til oss en unik og fantastisk ressurs som Milla Says aldri tidligere hadde hatt. Nemlig Hilde-Sofie Mordt som skulle bli vår kursholder og veileder for alle brukere, fagmiljø og interessenter rundt gode hjelpemiddel for nettopp Tegn Til Tale brukere. Hilde-Sofie med sin faglige og operative kompetanse innen ASK skulle være med å løfte synligheten og bruken av Milla Says. 
Så stod vi plutselig oppe i en situasjon ingen tidligere hadde stått i. 

Norge stengte ned.

Vi hadde lagt planene og ruten for en kjempestor og flott rundtur i Norge med vår nye ASK og Milla Says veileder og kursholder, Hilde-Sofie.

Alle de største byene var klare, samt små steder på veien. Mars til juli var lagt. Fagmiljø, foreldre, brukere etc var superklar for å lære seg våre produkt.

For en liten aktør innen kommunikasjonshjelpemiddel-bransjen er det helt avgjørende å synliggjøre seg, vise fram produktene, unikheten, erfaringene, de gode historiene og ikke minst bare få møte engasjerte fagfolk, foreldre, personell og brukere selv.

Så stengte Norge ned

Dette var i utganspunktet krise for oss som lite selskap som er sårbare i fht at nok brukere søker om Milla Says via Nav Hjelpemiddelsentralen. Derfor var vi også avhengig av å få vist oss frem, slik at nettopp flere så at dette ville hjelpe deres ASK bruker og at søknader ville sendes inn rundt om i Norge.

12. mars stengte Norge ned, 16. mars skulle vår Norges-reise starte! Fra 20.  mars startet vi våre faste webinar hver fredag. De ble raskt veldig populære og vi måtte i perioder arrangere 2 webinar samme dag slik at alle som ville skulle få de med seg. 

Det var tydelig et stort behov for å holde seg faglig oppdatert og få kunnskap. Såpass stort var det at vi i juni arrangerte en Digital Nasjonal fagkonferanse der vi inviterte andre dyktige leverandører og fagressurser.

• Se gjerne opptak fra flere av våre webinar vi har hatt i 2020.

En ekstremt gledelig bi-effekt av nedstengningen.

Det vi så fortløpende mens Norge var stengt ned. Var at våre Tegn Til Tale brukere av vår Kommunikasjonspakke økte sin bruk av produktene. 

Vi så at det ble produsert og delt veldig mange tegn i de mange hundre private språkmiljøene som var opprettet i Milla Says. I løpet av mars til juni ble det laget og delt nesten 4000 unike tegn i våre tjenester.

Dette ble også bekreftet fra veldig mange av våre brukere. Der vi fikk høre om spesialpedagoger rundt om i Norge som satt hjemme og la inn nye tegn deres elev skulle jobbe med/ lære og få som en del av sitt ordforråd. Disse tegnene ble delt i de mange private Sharing nettverkene, for deretter å bli lastet opp på brukeren sine egne Communicators by Milla Says, som de hadde fått via NAV Hjelpemiddelsentralen.

Annerledesåret som startet skremmende og som kunne fått et meget kritisk utfall, snudde vi til et år som har vært innholdsrikt og spennende.

Den jobben vi la ned før sommeren bar frukter siste halvår. Vi har aldri tidligere hatt flere søknader inne hos nav Hjelpemiddelsentralen i samtlige regioner i Norge.

Vi har virkelig fått sett og erfart hvor viktig og avgjørende vår kommunikasjonspakke har vært for utrolig mange barn og unge som har Tegn Til Tale som sin ASK.

Og ikke minst, vi har sett hvor bra og effektivt digital kursing og opplæring er. Det åpner for at veldig mange flere får delta og ikke er avhengig av å planlegge i like stor grad. Det sparer miljø og det sparer budsjett for kommunene.

Jeg vil takke alle våre «Milla Says Supportere» som gladelig har delt sine erfaringer og historier med alle i sosiale media (facebook, snap og instagram). Dette har også vært en meget viktig faktor for at vi klarte å snu en situasjon som ble kritisk i fht synlighet rundt våre produkt.

Takk til dere alle, dere vet selv hvem dere er og vi håper dere skjønner hvor viktige dere har vært og er for Milla Says:)

Helt på tampen vil jeg nevne en ekstremt hyggelig og spennende nyhet. Vi har vært så heldige å få presentere Milla Says som digitalt kommunikasjonshjelpemiddel for Tegn Til Tale brukere i Russland. I løpet av 2021 vil produktene bli oversatt til russisk slik at russiske brukere skal kunne ta de i bruk i sin hverdag for at deres Tegn Til Tale brukere skal kunne få gode språkmiljø, stimulert sin kommunikasjon og ikke minst kunne kommunisere mer selvstendig med de rundt seg på sitt språk.

Hvem skulle tro at det kanskje er Russland Milla Says blir internasjonalisert først:)

Vi går inn i 2021 med stort mot og håper at verden normaliserer seg mer. At vi får muligheten til å møtes, klemmes og ikke trenger å være bekymret.

Samtidig håper vi at alle tar med seg alle de gode erfaringene og kunnskapen vi har fått i 2020. Digitalisering er en stor ressurs for oss som skal kommunisere på tvers av grenser, men også at dette har åpnet øynene til mange om hvor viktig digitale hjelpemiddel er for våre ASK brukere:)

God Jul og Godt nyttår fra

Milla Says v/ Aleksander og Hilde-Sofie