Om Milla Says

Milla Says skal utvikle gode digitale løsninger som løfter barn, unge og voksne med manglende eller begrenset verbal tale til å kunne ha en god kommunikasjon med de rundt seg. Selskapet ble etablert i 2015 og har rundt 1000 aktive brukere i Norge, samt i Sverige og Danmark.

Vi har som målsetning å skape bedre inkludering og mestringsfølelse, og legge til rette for at alle kan få gode språkmiljø.

Selskapet er ledet av gründer Aleksander Helmersberg. I desember 2011 fikk de datteren Milla, som ble født med Downs syndrom. Milla var født med forsinket verbal tale og foreldrene fikk tidlig beskjed om at de måtte lære å kommunisere ved hjelp av tegn.

– Vi ble introdusert for norsk tegnspråk, og tegn til tale. Utfordringene kom på rekke og rad, men den største utfordringen var å sørge for at alle rundt henne forsto hennes tegn og at alle brukte tegn tilbake i sin kommunikasjon med henne, forteller gründeren.

Helmersberg oppdaget fort at det læringen av tegn bød på utfordringer. Mye av materialet var papirbasert og gammeldags, noe som verken engasjerte eller ga en god læringssituasjon.

– Etter å ha intervjuet 120 foreldre og pedagoger oppdaget jeg at dette ga presserende utfordringer for mange. Jeg var nødt til å gjøre noe, sier Helmersberg.

I oktober 2014 sluttet Aleksander i fast jobb, og tømte sparekontoene for å lage de løsningene som familien selv savnet.

– God kommunikasjon er nøkkelen til et godt liv. Vi brenner for at alle skal bli tatt på alvor og bli behandlet likt ut ifra sine forutsetninger. Alle skal ha muligheten til å bli den beste versjonen av seg selv, sier han.

Milla Says har mange gode støttespillere og samarbeidspartnere både strategisk og økonomisk. Innovasjon Norge så viktigheten og innovasjonen i Milla Says, og har åpnet mange dører for at vi kunne realisere produkt og selskap. Det siste og største samarbeidet med Innovasjon Norge har vi i vårt felles Forsknings og Utviklingsprosjekt (FOU) sammen med Ålesund Kommune.

2014

OKTOBER

Sa opp jobben

2015

APRIL

Etableres som selskap /AS.

JUNI

Henter inn kapital til prototyping og utvikling av prototype, basert på brukere sine behov. 400 bidragsytere / ambassadører bidrar med over 300.000,- og to investorer går inn.

2016

FEBRUAR

- Lansering av Første versjon av Milla Says som digital lærings -og Kommunikasjonsplattform. - Vinner Livsvernprisen 2016

DESEMBER

Har etter 1 år 300 mnd aktive brukere og betalende brukere i hele Norge, samt Sverige og Danmark.

2017

APRIL

Innvilget søknad fra Innovasjon Norge for et Offentlig Forsknings og Utviklingsprosjekt sammen med Ålesund Kommune.

MAI

Etablering i nye kontorer, GründerParken Vest.

JUNI

Ny Investor kommer inn.

AUGUST

Første søknad godkjent av NAV Hjelpemiddelsentralen.

DESEMBER

700 mnd aktive brukere og over 100 betalende mnd nettverk.

2018

JANUAR

Dobling av antall ansatte – ved ansettelse av Utvikler-ansvarlig Roy Dybing.

FEBRUAR

Oppstart av Forskningsprosjekt sammen med Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Fjell Kommune.

1970

AUGUST

Lansering av eget produkt for Nav hjelpemiddelsentralen.

2018

SEPTEMBER

- Lansering av 2 digitale læringsspill. - Vinner av Visma eAccount SMB konkurranse (kr. 100.000)

OKTOBER

- De første NAV søknadene godkjent! - Vinner av Bergen Kommunes Etablererpris (kr. 75.000)

Takk til støttespillere, partnere, sponsorer

Milla Says har vært heldig å hatt mange engasjerte støttespillere med seg hele veien