Skole og institusjon

Milla Says gjør det enklere, lettere og morsommere for barnet å lære og øve på nye tegn. Det gir også flere ansatte rundt eleven enklere tilgang på tegn. Milla Says er et svært godt hjelpemiddel for alle som jobber med barn som bruker tegn til tale, enten i skole eller institusjon.

 • Spar tid, og få bedre oversikt over barnets tegn-progresjon
 • Gir mestringsfølelse gjennom aktiv innlæring
 • Gir kontinuerlig status på tegnforråd
 • Gir flere ansatte mulighet til å ta aktiv del i barnets språklige nettverk

Milla Says er en unik tjeneste innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Fokuset er bedre læring, oppfølging og kommunikasjon rundt et barns tegn-kommunikasjon.

Kort fortalt

enkelt

Enkelt å komme i gang

Milla Says er brukervennlig, og det kreves minimalt med opplæring for å komme i gang. Om du skulle behøve det, er vi aldri langt unna for å hjelpe deg med det du måtte trenge.

fleksibelt

Fleksibelt

Milla Says er optimalisert for bruk på nettbrett, smarttelefon og PC/Mac eller egen web-app. Innloggingen er tilgjengelig på alle typer enheter.

sikkert

Sikkert

Vi følger naturligvis de nye reguleringene rundt personvern (GDPR) knyttet til både lagring og tilgangssikkerhet. Vi tar din sikkerhet og ditt personvern på alvor.

stabilt

Stabil i drift

Vi i Milla Says drifter og vedlikeholder vår egen programvare. Du vil alltid ha tilgang på siste versjon.

Få tilbud på Milla SaysMilla Says offentlig lisens inkluderer

Oppretting og etablering av nettverk rundt en elev/bruker med tegn, loggføring, dokumentasjon og rapporter av elevens utvikling, i et samarbeid mellom fagmiljø, ansatte og hjemmet.

Ubegrenset antall brukere, tilgang, data og funksjonalitet.

En plattform som er tilgjengelig på alle enheter med én innlogging, der sikkerheten står i høysetet (mobil, nettbrett og PC).

Tilgang til lisenser på læringsspillet SayWhat – Enkeltspiller og Flerspiller

Sikkerhet, administrasjonspanel, fakturaoversikt og historikk finner du i ett enkelt brukergrensesnitt på web.

Sikkerhetsløsningen knyttet til personvern er innebygget i plattformen for å følge de nye europeiske GDPR-kravene.

Personlig support og opplæringskontakt tilgjengelig for deg som administrator.

24/7 support med 6 timers førsteresponstid.

Ta kontakt for et tilbud ut i fra deres behov og produkt dere har behov for.

Hvorfor bruke dette?

 • Gir fokusert innlæring av tegn
 • Mindre administrasjon
 • Godt verktøy for planlegging
 • Verktøy i møter for oppfølging
 • Reduserer behov for kursing

Med Milla Says som lærings- og kommunikasjonsløsning for brukere og elever i kommunen, får brukerne en bedre og mer fleksibel tjeneste for god språkopplæring.

For de ansatte vil en lettere kunne dokumentere elevens utvikling, og bedre kommunikasjon mellom de som jobber med eleven. Det vil også være et godt og tidsbesparende verktøy for dialog på tvers av institusjoner og med familie eller foresatte.

Kanskje viktigst av alt er Milla Says et verktøy som fjerner mye frustrasjon og sinne hos brukere eller elever som kommuniserer ved hjelp av tegn, og som gjerne opplever ikke å bli forstått eller møtt med tegn som kommunikasjon tilbake.

Hvem er dette for?

 • Barnehager
 • Skoler
 • Bolig
 • Avlastning
 • Arbeids- og aktivitetssenter

Milla Says er et godt verktøy i institusjoner der norsk tegnspråk eller tegn til tale er en del av kommunikasjonen.

Det er naturlig at Milla Says-nettverket opprettes av en spesialpedagog eller lærer som har ansvaret for eleven eller brukerens tegnopplæring. Vedkommende kan sørge for at nettverket, både brukerens private og sine egne kolleger, holdes oppdatert på progresjon og brukerens aktiviteter.

Kommunen, ved administrasjon eller etat (PPT eller opplæring eller omsorg), kjøper lisens for de aktuelle brukere eller elever. Det er også mulig for skole, barnehage eller institusjon å kjøpe egen lisens for sine brukere.

Hva sier kundene våre?

Milla Says har flere hundre aktive daglige brukere. De får synlige resultater og god progresjon.